Зияткерлік мектептердің 2035 жылға дейінгі даму стратегиясы қабылданды

2024 жылы 30 наурызда Назарбаев Университетінде Қазақстан Премьер-Министрі Олжас Бектеновтің төрағалығымен өткен Назарбаев Университеті, Назарбаев Зияткерлік мектептері және Назарбаев Қоры Жоғары Қамқоршылық кеңесінің отырысында «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 2035 жылға дейінгі даму стратегиясы қабылданды.

Зияткерлік мектептердің жаңа стратегиясы адами капитал, ұлттық құндылықтар және тұрақты дамуды іргелі негіз етіп, үш бағытта жүзеге асады.

Бірінші стратегиялық бағыт NIS оқушыларының толыққанды дамуын қамтамасыз етуді, Зияткерлік мектептер мұғалімдерінің кәсіби қауымдастығы жұмысын жетілдіруді және бүкіл мектеп қауымдастығының әл-ауқат индексінің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін қолайлы және жайлы орта құруды көздейді.

Ал екінші стратегиялық бағыт – Қазақстанның білім беру саласында зияткерлік капиталды дамыту. Бұл мақсаттарды орындаудың негізгі қадамдары білім берудегі өзгерістер көшбасшыларын дайынау, елдегі мектептердің кәсіби қауымдастығын дамыту, сондай-ақ білім беру ұйымдарын бағалау және аккредиттеу жөніндегі тәуелсіз агенттік құру болып табылады.

Қазақстандық брендке айналған NIS-тің әлемдік білім беру кеңістігінде танылуын арттыру – даму стратегиясының үшінші бағытына негіз болды. Бұл орайда кең географиясы бар аккредиттелген халықаралық білім беру бағдарламасын әзірлеу, білім беру өнімдері мен қызметтерін шетелге экспорттау және NIS-Programme және NIS Grade 12 Certificate-ті мойындайтын халықаралық ұйымдардың, қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының санын көбейту, ДББҰ-ның әлемдік деңгейдегі білім беретін ұйым ретіндегі беделін нығайту жоспарда тұр.

Сонымен қатар стратегияны сәтті жүзеге асыруда негізгі қолдаушы факторлар да айқындалды. Бұл – зерттеулер негізінде дамыту, цифрлық экожүйе құру және қаржылық тұрақтылық.

Стратегиялық бағыттар үш негізгі кезеңде іске асырылады. 2025 жылға дейінгі бірінші кезең алдыңғы стратегиялық құжаттарда көзделген ауқымды жобаларды аяқтауға және одан әрі дамудың келесі онжылдығына кедергісіз өту және тиімді сабақтастықты қамтамасыз ету үшін бастамаларды ұсынуға бағытталса, 2030 жылға дейінгі екінші кезең құжатта көрсетілген стратегиялық мақсаттардың көбіне қол жеткізуге ықпал ететін ірі бастамаларды жүзеге асырады. Ал 2035 жылға дейінгі үшінші кезең жалпы ДББҰ экожүйесін болашақта инклюзивті, серпімді және тұрақты жүйе ретінде қалыптастыруға көмектесетін ұзақ мерзімді бастамаларды қолға алуды мақсат етеді.