Жозықсыз жабдықтаушылар тізілімі

Тіркелу

По техническим вопросам


Ұйымның атауы: Ұйымның мекен - жайы: Жосықсыз жабдықтаушыны мойындау негіздемелері ИИН/БИН Тізімге енгізілген уақыты Тізімнен шығарылған уақыты
"ВостокПромКомплект" жеке к?сіпкер ?скемен ?аласы, Протозанов к?шесі, 83 ?й, оф.211 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 181810800674 2012-08-03 2013-08-03
"Шкирко Наталья Ивановна" жеке к?сіпкер Семей ?аласы, 8 км, 1-7 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 20 науырыз 2012 жылы №13 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 511710450683 2012-09-20 2013-09-20
ЖК "Атыгаев" Астана ?аласы, К?йгенжар к?шесі, 9 ?й. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 8 тарма?шасына с?йкес, 20 науырыз 2012 жылы №13 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2012-11-01 2013-11-01
2012-11-01 2013-11-01
ЖШС "Болыс КР" Астана ?аласы, Алматы ауданы, 5 ша?ын ауданы, 21 ?й, 43 п?тер. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 20 науырыз 2012 жылы №13 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2012-11-01 2013-11-01
ЖК "СпецРемСервис" ?скемен ?аласы, Протозанова к?шесі, 83 ?й, №211 ке?се 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 20 науырыз 2012 жылы №13 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2012-12-05 2013-12-05
ЖШС "Alfacentravra" Алматы облысы, Карасай ауданы, Рахат ауылы, Мичурина к?шесі, 9 ?й, 1 п?тер. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 8 тарма?шасына с?йкес, 20 науырыз 2012 жылы №13 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2012-12-05 2013-12-05
ЖК "Сапыбаев С.Б." Алматы облысы, Талды?ор?ан ?аласы, М?шелтой к?шесі, 4 "А" ?й, 44 п?тер 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-02-08 2013-02-08
ЖК "Ястремский Евгений Станиславович" Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом 57/63, кв. 39. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-02-08 2014-02-08
ЖК "Ташмухамбетова Г.Ш." г. Астана ул. Жубанова, 21, кв. 9. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-02-08 2014-02-08
ЖК "Баймуканова В.А." г.Кокшетау ул.Гагарина, 53 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-02-08 2014-02-08
ЖШС "Kaz Net Media" Астана ?аласы, Бараева к?шесі, 51 ?й 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 2 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-03-18 2014-03-18
ЖШС "ArtPrintXXI" Астана ?аласы, Желто?сан к?шесі, 18-1 ?й 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 5 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-05-06 2014-05-06
ЖШС "Express Pro" Алматы ?аласы, А?б?ла? ша?ын ауданы, ?асым Шарипов к?шесі, 40 б ?й 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 4 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-05-06 2014-05-06
ЖК "ВЕКА" К?кшетау ?аласы, Васильковский ша?ын ауданы, 4 ?й, 88 п?тер 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-05-06 2014-05-06
ЖШС "КМК-КОМ" Алматы ?аласы, 10 ша?ын ауданы, 22 ?й, 50 п?тер 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-05-25 2014-05-25
ЖШС "Waters Service" ?ара?анды ?аласы, Гончарная к?шесі, 17 ?й, тел. 77-31-84 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-06-19 2014-06-19
ЖК "Абишов" Талды?орган ?аласы, Транспортная к?шесі, 7 ?й 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 8 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-06-19 2014-06-19
ЖК "Techno-Dom" Алматы облысы, Талды?орган ?аласы, Молодежный ша?ын ауданы, 37 ?й, 24 п?тер, тел. 87059003294 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 8 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 2013-07-10 2014-07-10
"Типография оперативной печати" ЖШС г. Алматы ул. Красногорская , д. 71 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 2 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 600900163135 2013-10-11 2014-10-11
"Полиграфия" А? г.Петропавловск, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 2 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 481400003176 2013-10-11 2014-10-11
ТОО «Д?м» местного общественного объединения Общества инвалидов Бостандыкского района г. Алматы г.Алматы, ул.Габдуллина, 88/81, офис 32 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 2 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 600400096610 2013-10-11 2014-10-11
"Асыл Кітап" ЖШС пр.Абая 143, Алматы, 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 2 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 600700598433 2013-10-11 2014-10-11
"Астана Персонал" ЖШС Астана, ул. Сембинова, 9, оф. 8. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 2 тарма?шасына с?йкес, 3 тамыз 2012 жылы №31 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 620300011930 2013-10-11 2014-10-11
ИП "Бухаров Азамат Ермекович" К?кшетау ?аласы, ?уелбеков к?шесі 160, 53 п?тер подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 31 от 03 августа 2012 года. 481620043138 2013-08-28 2014-08-28
Индивидуальный предприниматель «Курмангалиева Роза Акмбаевна» г. Кокшетау, ул. Кенесары 216; подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 31 от 03 августа 2012 года. 590711450306 2013-08-02 2014-08-02
"GsP Technology" жауапкершілік шектеулі серіктестігі Астана ?аласы, Янушкевича к?шесі, 1/2 ?й, 168 п?тер . 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 16 ?антар 2014-01-16 2015-01-16
«Merida-KZ» жауапкершілік шектеулі серіктестігі Алматы ?аласы, Манаса к?шесі, 32А 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 16 ?антар 841006301137 2014-01-16 2015-01-16
"Байшолаков" жеке к?сіпкер Астана ?аласы, Аль-Фараби, да?. 19/4 ?й, 49 п?тер. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 16 ?антар 2014-01-16 2015-01-16
ЖК "Дилимбетов А.Р." Астана ?аласы, Сауран к?шесі, 12/1 ?й, 176 п?т. подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО 2014-01-16 2015-01-16
«Искакова А.Е.» жеке к?сіпкер К?кшетау ?аласы, Васильковский ша?ын ауданы, 28 ?й, 59 п подпункт 7, 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО 2014-01-16 2015-01-16
«ADF Company» жеке к?сіпкер Алматы ?аласы, Гончарова к?шесі, 53 ?й, 2 п. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 8 тарма?шасына с?йкес, 16 ?а?тар 600713042965 2014-01-16 2015-01-16
«Иргибаев Аскар Сабырович» жеке к?сіпкер г.Кокшетау, мкр. Коктем дом12, кв. 58 подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО 2014-01-16 2015-01-16
"Семененко А.И." жеке к?сіпкер Семей ?аласы, Гагарина к?шесі, 323 В ?й. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 16 ?а?тар 2014-01-16 2015-01-16
Индивидуальный предприниматель "Тлеу?абыл Н?ржан Тимур?лы" г.Астана, ул. Иманова, д. 21. подпункт 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО 2014-01-16 2015-01-16
"АР-НУР" жеке к?сіпкер Шымкент ?аласы, Байтурсынов, к?ш. 15-Б ?й, 11 п?тер. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 16 ?а?тар 2014-01-16 2015-01-16
ИП «Альжапаров Ергабул Зайнурович» г.Кокшетау, ул. Горького дом 22, кв. 85 2014-04-29 2015-04-29
ИП "Буленок Д." г. Шымкент, мкр. Нурсат, дом 213, кв. 19. подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО 2014-04-29 2015-04-29
ИП «Бапанова» Шымкент ?аласы, 8 м?лтек ауданы, 61 ?й, 9 п?тер 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына с?йкес, 16 ?а?тар 2014-04-29 2015-04-29
"Capital Education" ЖШС 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 16 ?а?тар 2014-04-30 2015-04-30
«Ахамбекова Рамина Болатовна» жеке к?сіпкер Семей ?аласы, Пушкина к?шесі, 100 ?й, 96 п. 17 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен 2014-05-05 2015-05-05
"Рамасан"жауапкершілік шектеулі серіктестігі Алматы ?аласы, Бутлерова к?шесі, 67 ?й, 1 п. 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен 2014-05-05 2015-05-05
"KSI-TRANS" ЖШС подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 13 от 20 марта 2012 года. 451500232632 2012-03-20 2013-03-20
"Погосян О.Т." ЖК Павлодар ?., Камзина к. 362-101 подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 13 от 20 марта 2012 года. 451811790863 2012-03-20 2013-03-20
"TROYA" ЖШС Павлодар ?., Суворова к. 79/1 подпункт 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 13 от 20 марта 2012 года 451500269290 2012-03-20 2013-03-20
"Акаев" ЖК Астана ?., Же?іс к., 4 п., 140 ?й подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 17 от 23 апреля 2012 года. 182720134479 2012-04-23 2013-04-23
"Хамитов" ЖК К?кшетау ?., А?ан-сері к., 114 ?й, 65 п. подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 19 от 17 мая 2012 года. 481920054453 2012-05-17 2013-05-17
"Жерносек Т.Ж." ЖК Ш?О, Семей ?., ?.Ш?к?рім к. 95 ?й подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 19 от 17 мая 2012 года 511205402224 2012-05-17 2013-05-17
"ПФ Мегапласт" ЖШС Ш?О, Семей ?.,Ш.У?лиханов к., 100 ?й подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 19 от 17 мая 2012 года 182700234026 2012-05-17 2013-05-17
"Сатубалдин Б.Б." ЖК К?кшетау ?., 8 наурыз к.,169 ?й подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 19 от 17 мая 2012 года 481510007606 2012-05-17 2013-05-17
"Молдабекова М.А." ЖК Астана ?., ?ль-Фараби ш.а., 93 ?й, 125 п. подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 19 от 17 мая2012 года 210810512278 2012-05-17 2013-05-17
"Акжар-Жанарту" ЖШС К?кшетау ?., Куйбышев к. 37/20 подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" № 45 от 21 августа 2013 года 2013-08-21 2014-08-21
"Общество инвалидов - Чернобылец" ЖШС Астана ?., К. Байсеитова к., 114/2 подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №44 от 12 августа 2013 года 620300342060 2013-08-12 2014-08-12
"Т?ркістан" ЖК О?О, Шымкент ?., Самал-1 ш.а., Жандосов к., д. 2829 подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №23 от 26 мая 2014 года подпункт 8) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №49 от 24 октября 2014 года 2014-05-26 2017-10-24
"TORTAY engineering Co" ЖШС Астана ?., 5 ш.а. 23-68 подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №47 от 09 октября 2014 года 620200228758 2014-10-09 2015-10-09
ИП "Жумабаев С.К." г.Астана, ул. Вишневая, д. 50 подпункт 7) и 8) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №49 от 24 октября 2014 года 2014-10-24 2015-10-24
ИП "Муслимова А.М." г.Астана, ул. Сусамыр 42 "А" подпункт 1) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №49 от 24 октября 2014 года 2014-10-24 2015-10-24
ИП "Техногарант" г.Усть-Каменогорск, ул Бульвар Гагарина 32-664 подпункт 1) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №49 от 24 октября 2014 года 2014-10-24 2015-10-24
ИП "Икибаев Г.У." г.Шымкент, Мкр. Казыгурт, ул. Бахарская, д. 103 подпункт 1) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №49 от 24 октября 2014 года 2014-10-24 2015-10-24
ИП "Билисбеков Д.Б." г.Шымкент, Мкр. Нурсат, 198 кв. 21 подпункт 8) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №49 от 24 октября 2014 года 2014-10-24 2015-10-24
ИП "Фортуна плюс" Алматинская область, Талгарский район, пос. Белбулак 57 подпункт 8) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №49 от 24 октября 2014 года 2014-10-24 2015-10-24
ИП "Алпысбаева" г.Алматы, ул. Абая, д.53 подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №50 от 29 октября 2014 года 2014-10-29 2015-10-29
ТОО "Gani-M-Group" г.Шымкент, ул.Алимбетова, 45В, кв.61 подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №50 от 29 октября 2014 года 2014-10-29 2015-10-29
ИП "Тасмагамбетова Ж.М." г.Астана, ул.Толстого 28А подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №50 от 29 октября 2014 года 2014-10-29 2015-10-29
«AstanaInterMedia» ЖШС Петропавл ?., ?аза?стан Конституциясы к., 11, п.306/2 подпункт 4 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №52 от 03 ноября 2014 года 2014-11-03 2015-11-03
"ТОРГКОМБЫТ" ЖШС Алматы ?., Райымбек д., 504 подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №59 от "02" декабря 2014 года 600700167394 2014-12-02 2015-12-02
"КАМ-ТЕХ" ЖШС Шымкент ?., ?онаев д., 63-16 подпункт 7 и 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №59 от "02" декабря 2014 года 2014-12-02 2015-12-02
«Кенжебек М.?.» ЖК Шымкент ?., Уалиханова к.215, 19 п. подпункт 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №58 от 26 ноября 2014 года 2014-11-26 2015-11-26
«Кудайбергенова Ж.У.» ЖК Шымкент ?., 3 ш.а., 4 ?й, 3 п. подпункт 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №58 от 26 ноября 2014 года 2014-11-26 2015-11-26
«Жанком Сервис» ЖК Алматы облысы, ?аскелен ?., Толе Би к., 73 подпункт 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №58 от 26 ноября 2014 года 2014-11-26 2015-11-26
«Джиенбекова Асель Умирсериковна» ЖК К?кшетау ?., Некрасов к., 70 подпункт 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №58 от 26 ноября 2014 года 2014-11-26 2015-11-26
«Айша-Бибі-Сланды ана» ЖШС Шымкент ?., Мангелдина к. 33, 61 п. подпункт 8) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №58 от 26 ноября 2014 года 2014-11-26 2015-11-26
«Ишгалиев И. Р.» ЖК Б?О, Чингирлау а., Чингирлау а., С.Датулы к. 48 подпункт 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №58 от 26 ноября 2014 года 2014-11-26 2015-11-26
"Техносистема АС" ЖШС К?кшетау ?., Васильковский ш.а., 16 ?й, 85 п. подпункт 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №02 от "14" января 2015 года 032600249783 2014-01-20 2014-01-20
«Нурмаганов» ЖК Астана ?., Иманов к. 9 ?й, 6 п. подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №02 от "14" января 2015 года 620221051864 2015-01-14 2016-01-14
«Омаров» ЖК Шымкент ?., ?айтпас-2 ш.а., ж.т.-14 подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №02 от "14" января 2015 года 582120593340 2015-01-14 2016-01-14
«Н?рБатыс» ЖШС Б?О, Орал ?., Партизанская к.79/1-37 подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №02 от "14" января 2015 года 271800005602 2015-01-14 2016-01-14
«Махабаев Жанибек Тункатарович» ЖК Ш?О, ?скемен ?., Сатпаев д., 74 ?й, 32 п. подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №02 от "14" января 2015 года 302420198274 2015-01-14 2016-01-14
«UNI-Company CENTRAL ASIA» ЖШС Астана ?., Кенесары к. 40, 2017 офис подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №02 от "14" января 2015 года 600900569008 2015-01-14 2016-01-14
«Айтчанов Б.Б.» ЖК Астана ?., Досты? к., 5 ?й, 218 п. подпункт 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №03 от "20" января 2015 года 620320470424 2015-01-20 2016-01-20
«KSI-TRANS» ЖШС Астана ?., А?молинская к., 6 ?й, 1а ?Б подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №03 от "20" января 2015 года 451500232632 2015-01-20 2018-01-20
«Ахметова» ЖК О?О, Шымкент ?,, Тамерлан тас жолы, 7 ?й, 1 п. подпункт 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №04 от "30" января 2015 года 581710075884 2015-01-30 2016-01-30
«Mercur Бизнес» ЖШС О?О, Шымкент ?., Толеби к., 41 ?й подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №04 от "30" января 2015 года 582400044892 2015-01-30 2016-01-30
«Тобылбаева Г.К.» ЖК Астана ?., Дружба к.,.60/1-3 ?й подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №04 от "30" января 2015 года 600311442976 2015-01-30 2016-01-30
«А?бура - НС» ЖШС О?О, Шымкент ?., Ташенов к., 99Б ?й подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №04 от "30" января 2015 года 580800212962 2015-01-30 2016-01-30
«Pilot Avto» ЖШС А?т?бе облысы, А?т?бе ?., а?. Жубановтар к., 298 ?й, 202 п. подпункт 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №07 от "26" февраля 2015 года 061800333647 2015-02-26 2016-02-26
«Жансагимова З.С.» ЖК Павлодар облысы, Павлодар ?., Лермонтов к., 44 ?й, 108 п. подпункт 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №07 от "26" февраля 2015 года 451711359473 2015-02-26 2016-02-26
«Логобук» ЖШС Астана ?., М?скеу к., 40 ?й, 425 офисы подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №07 от "26" февраля 2015 года 620300360102 2015-02-26 2016-02-26
«Оливия» ЖШС ?ара?анды ?., С.Сейфуллин к., 117 ?й подпункт 7, 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №10 от "17" марта 2015 года 302000071954 2015-03-17 2016-03-17
«Илюшина А.А.» ЖК Алматы ?., Жібек Жолы к., 70 ?й подпункт 1 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №10 от "17" марта 2015 года 2015-03-17 2016-03-17
«Proficlean» ЖШС Алматы ?., ?абанбай батыр к., 138 подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №25 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«А-ТЕСН» ЖК Алматы ?., Орбита-1 ш.а. 31 ?й,55 п. подпункт 8 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №25 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«Кудиярбекова А.Т.» ЖК Шымкент ?., Уалиханов к., 186 А ?й, 78 п. подпункты 1, 7 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №25 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«НАР» ЖК Алматы ?., Чаплин к., 68 подпункт 1) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №28 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«PIANOS» ЖШС Алматы ?., Байтурсынов к., 159 ?й подпункт 8) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №25 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«Жакупова У.К.» ЖК Алматы ?., Гончаров к., 53-2 подпункт 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №25 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«Aksu Investment Group» ЖК Астана ?., Тлендиев д., 15/4 ?й, 97 п. подпункт 1) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №25 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«КазСПО-N» ЖШС Алматы ?., Венецианов к., 6 подпункт 4) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №25 от "28" мая 2015 года 2015-05-28 2016-05-28
«Дорстройтрест» ЖШС Астана , ул. Ер-Таргын , 9 подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №28 от "11" июня 2015 года 2015-06-11 2016-06-11
«Жан-Ерке и К» ЖШС г.Астана, район Сарыарка, ул. Гете, 4а, кв.35 подпункт 2 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №28 от "11" июня 2015 года 2015-06-11 2016-06-11
«Рубеж» (Козорез С.В.) ЖК г.Павлодар, ул. Кутузова 297, кв. 324 подпункт 6 пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №28 от "11" июня 2015 года 2015-06-11 2016-06-11
«Dives Group» ЖШС Астана ?., ?.М?стафин к., 21/6 ?й, 276 п. подпункт 1) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №31 от "23" июня 2015 года 140940008540 2015-06-23 2016-06-23
«НУРТАУ» ЖК (Сарыпбеков М.К.) Алматы ?., Жароков к., 217А ?й, 81 п. подпункт 6) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №31 от "23" июня 2015 года 580210342028 2015-06-23 2016-06-23
«Утегенова» ЖК (Утегенова Салтанат Тынысбековна) О?О, Шымкент ?, Айменов к., 33 п. подпункт 6) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №31 от "23" июня 2015 года 870406401666 2015-06-23 2016-06-23
«Zhan Dunie» ЖШС Астана ?., 5 ш.а., 22 ?й, 62 п. подпункт 6) и 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №34 от "09" июля 2015 года 100340003253 2015-07-09 2016-07-09
«А?айындылар KZ» ЖШС ?скемен ?., ?айсы Аязбаев к., 55 ?й подпункт 7) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №34 от "09" июля 2015 года 131140016662 2015-07-09 2016-07-09
«ЕР-САЛ К?КШЕ» ЖШС К?кшетау ?., Пушкин к.,25 ?й, 26 п. подпункт 6) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №34 от "09" июля 2015 года 140240007389 2015-07-09 2016-07-09
«Чикан Людмила Борисовна» ЖК ?останай ?., Урицкий к., 19 ?й, 55 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "24" шілдесіндегі №37 Хаттамасына с?йкес 890515450185 2015-07-24 2016-07-24
«GREEN MARKET group» ЖШС О?О, Шымкент ?., ?азыбек би к., 78 к. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "24" шілдесіндегі №37 Хаттамасына с?йкес 081140011623 2015-07-24 2016-07-24
«АЯТ» ЖК Астана ?., Абылай хан д., 20/2 ?й, 416 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "30" шілде №38 Хаттамасына с?йкес 930508301345 2015-07-30 2016-07-30
«ЭЛ-ТЕХ-СЕРВИС» ЖК Астана ?., Н.Тлендиев к., 15/4 ?й, 97 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "30" шілде №38 Хаттамасына с?йкес 790620400634 2015-07-30 2016-07-30
«Одак» ЖШС ?останай к., Карбышев к., 36 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "30" шілде №38 Хаттамасына с?йкес 981240002157 2015-07-30 2016-07-30
«Ба?ыт?лы Бернар» ЖК Шымкент ?., Наурыз ш.а., 514 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "06" тамыз №39 Хаттамасына с?йкес 910211301263 2015-08-06 2016-08-06
«METROPOL-2000» ЖШС Астана ?., Ж.Ташенова к., 7 ?й, 11 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "06" тамыз №39 Хаттамасына с?йкес 140240024973 2015-08-06 2016-08-06
«Аткеева А.М.» ЖК Астана ?., І.Есенберлин к., 8 ?й, 400 офис «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "03" ?ырк?йек №45 Хаттамасына с?йкес 870303451177 2015-09-03 2016-09-03
«СевЭлектроСервис» ЖШС Астана ?., Сауран к., 12/1 ?й, 384 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 2) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "03" ?ырк?йек №45 Хаттамасына с?йкес 050140002642 2003-09-20 2016-09-03
«Аника» ЖШС Астана ?., Юго-Восток ш.а., Жайдарман к., 1 ?й, 4 ?Б «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "09" ?ырк?йек №47 Хаттамасына с?йкес 050740001913 2015-09-09 2016-09-09
«КазИнтерСервис-Астана» ЖШС Астана ?., Достык ш.а., 10 ?й, 128 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "09" ?ырк?йек №47 Хаттамасына с?йкес 140740019856 2015-09-09 2016-09-09
«ЕЛДОС» (Карибаева Г.) ЖК Жамбыл обл., Байза? а., Сарыкемер а., ?.Молда??лова к., 28 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "23" ?ырк?йек №49 Хаттамасына с?йкес 570111499056 2015-09-23 2016-09-23
«Газахунова Фарида Курбановна» ЖК Жамбыл обл., Тараз ?., Красная к., 2 ?й, 2 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 2 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "23" ?ырк?йек №23 Хаттамасына с?йкес 610430400636 2015-09-23 2016-09-23
«Сапаров Жасулан Байдилдаевич» ЖК Жамбыл обл., Тараз ?., З.Космодемьянская к., 35 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "23" ?ырк?йек №49 Хаттамасына с?йкес 831211300756 2015-09-23 2016-09-23
«Баимбетов А.У.» ЖК Алматы ?., ?ль-Фараби к., 85 ?й, 41 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "23" ?ырк?йек №49 Хаттамасына с?йкес 751225302454 2015-09-23 2016-09-23
«Керимбаева Р.Е.» ЖК О?О, Шымкент ?., Жайлау ш.а., То??ожа к., 23 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "23" ?ырк?йек №49 Хаттамасына с?йкес 551116401309 2015-09-23 2016-09-23
«Color Pages» ЖШС Астана ?., Бейбітшілік к., 27 ?й, 1 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "23" ?ырк?йек №49 Хаттамасына с?йкес 110240005129 2015-09-23 2016-09-23
«Семененко Полина Александровна» ЖК Ш?О, Семей ?., Интернациональная к., 34 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "08" ?азан №51 Хаттамасына с?йкес 890112400782 2015-10-08 2016-10-08
«Ануарова К?лжахан Адилбек?ызы» ЖК О?О, Ордабасы ауданы, Т?ртк?л ауылы, Жамбыл к., 7 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "08" ?азан №51 Хаттамасына с?йкес 950911401946 2015-10-08 2016-10-08
«Баимбетов А.У.» ЖК Алматы ?., ?ль-Фараби д., 85 ?й, 41 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "29" ?азан №54 Хаттамасына с?йкес 091211161929 2015-10-29 2016-10-29
«АSTENDA» ЖШС Астана ?., Абай к., 24/1 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "05" ?араша №55 Хаттамасына с?йкес 130740018707 2015-11-05 2016-11-05
«Жанжігіт Асанхан Шарипхан?лы» ЖК Ш?О, Шымкент ?., Мангельдин к., 36/6 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "05" ?араша №55 Хаттамасына с?йкес 710106300381 2015-11-05 2016-11-05
«Смайыл» ЖК Жамбыл облысы, Тараз ?., Жуанышев к., 4 ?й, 23 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 ж?не 7 тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "05" ?араша №55 Хаттамасына с?йкес 950411301743 2015-11-05 2016-11-05
«Ай Фармация» ЖШС Астана ?., Целинный ш.а., 14-3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 ж?не 7 тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "05" ?араша №55 Хаттамасына с?йкес 111140006027 2015-11-05 2016-11-05
«НурЖол Авто» ЖШС Алматы облысы, Талды?ор?ан ?., 3 ш.а., 40 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "19" ?араша №57 Хаттамасына с?йкес 150140004947 2015-11-19 2016-11-19
«Жалын-Тау» ЖШС О?О, Шымкент ?., Тауке-хан д., 202 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "26" ?араша №59 Хаттамасына с?йкес 90940015165 2015-11-26 2016-11-26
«Батыр Тур» ЖШС О?О, Шымкент ?., 16 ш.а., 33 ?й, 45 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "26" ?араша №59 Хаттамасына с?йкес 040740001034 2015-11-26 2016-11-26
«АР Логистикс» ЖШС Астана ?., Шарба?ты к., 25/1 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "26" ?араша №59 Хаттамасына с?йкес 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 19 қаңтар 2017 жылы №02 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 150840007510 2017-01-19 2020-01-19
«Ахметов Н.А.» ЖК Алматы ?., 2 ш.а., 30 ?й, 28 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "14" желто?сан №62 Хаттамасына с?йкес 761013300754 2015-12-14 2016-12-14
«ТРЕЙД СЕРВИС» ЖК Ш?О, ?скемен ?., Славский атында?ы Жа?алау к., 14 ?й, 82 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "14" желто?сан №62 Хаттамасына с?йкес 850408300044 2015-12-14 2016-12-14
«Vector Group» ЖШС О?О, Шымкент ?., 18 ш.а.,17/21 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "24" желто?сан №64 Хаттамасына с?йкес 070440009416 2015-12-24 2016-12-24
«Джумагалиева У.Е.» ЖК Атырау ?., Махамбет к., 130 "А", 18 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "24" желто?сан №64 Хаттамасына с?йкес 830622401603 2015-12-24 2016-12-24
«Дунайчук Наталья Николаевна» ЖК ?останай облысы, Затобольск а., Титов к., 1/11 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2015 жылды? "24" желто?сан №64 Хаттамасына с?йкес 700711400454 2015-12-24 2016-12-24
«Aidi 2014» ЖШС Астана қ., А. Янушкевич к., 1/2 үй, 168 п. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 04 шілде 2017 жылы №34 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 140240023172 2017-07-04 2020-07-04
«Айтуганов Н.А.» ЖК О?О, Шымкент ?., Рыскулов к-сі, 1039 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" а?пан №03 Хаттамасына с?йкес 900719301342 2016-02-03 2017-02-03
«Б?харбек А.Е.» ЖК О?О, Тюлькубасс аудан, Балыкты аул, Исманова к-сі, 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" а?пан №03 Хаттамасына с?йкес 931005301597 2016-02-03 2017-02-03
«Luck» ЖК Астана ?., Сарыбулакская к-сі, 23 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" а?пан №03 Хаттамасына с?йкес 790705402147 2016-02-03 2017-02-03
«Insider» ЖК Астана ?., Манаса к-сі, 20/1 ?й, 383 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" а?пан №03 Хаттамасына с?йкес 840528303387 2016-02-03 2017-02-03
«Ельгелдиев М.Ш.» ЖК О?О, Тюлькубасс аудан, Т.Рыскулова аул, Б.Момышулы к-сі, 198 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" а?пан №03 Хаттамасына с?йкес 840212301322 2016-02-03 2017-02-03
«Медтехснаб НС» ЖШС Астана ?., Бараева к-сі, 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" а?пан №03 Хаттамасына с?йкес 030940000700 2016-02-03 2017-02-03
«Жуматаев Е.С.» ЖК Астана ?., Сагынак к-сі, 18/1 ?й, 237 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" а?пан №03 Хаттамасына с?йкес 820330301866 2016-02-03 2017-02-03
«Береке Строй Сервис» ЖШС Астана ?, Мирзоян к., 23 ?й, 68 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "23" а?пан №06 Хаттамасына с?йкес 110740001154 2016-02-23 2017-02-23
«Той Дастархан» ЖШС А?мола облысы, К?кшетау ?., Джержинский к., 93 "А" ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 2) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "23" а?пан №06 Хаттамасына с?йкес 001240000039 2016-02-23 2017-02-23
«ТАМА» ЖК (Утепова Асель Нурлановна) Жамбыл облысы, Тараз ?., Комратов к., 122-А ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1 тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "10" наурыз №9 Хаттамасына с?йкес 921118400578 2016-03-10 2017-03-10
«АстанаСпортСтрой» ЖШС Астана ?., ул. Пушкина, 2, оф. 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "01" с?уір №13 Хаттамасына с?йкес 070440013256 2016-04-01 2017-04-01
«Шотова Эльмира Муратовна» ЖК Орал ?., ул. Трудовая, д. 6, кв. 67 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "01" с?уір №13 931108400604 2016-04-01 2017-04-01
«I-COMMERCE» ЖК (Ма?улбек Ермек Ж?ркен?лы) г. Алматы, ул. Черкасской обороны, д.83 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "14" с?уір №15 880125301713 2016-04-14 2017-04-14
«Икибаев Г.У.» ЖК О?т?стік-?аза?стан облысы, Шымкент ?., Казыгурт ш.а., Бухарская к., 103 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" мамыр №18 Хаттамасына с?йкес 920402302330 2016-05-03 2019-05-03
«Хабыла Б.М.» ЖК ?ызылорда облысы, г. Бай?оныр, 6 ш.а., 103 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" мамыр №18 Хаттамасына с?йкес 610118400302 2016-05-03 2017-05-03
«Бекенова А.Ш.» ЖК А?тобе облысы, г.А?т?бе, Абыл?айыр Хан, 58 ?й, 24 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" мамыр №18 Хаттамасына с?йкес 710610400586 2016-05-03 2017-05-03
«Турлыбеков Ш.Е.» ЖК Алматы ?., Шевченко к., 154 ?й, 169 офис «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" мамыр №18 Хаттамасына с?йкес 720714300244 2016-05-03 2017-05-03
«3D Print Аlliance» ЖШС Астана ?., Марков к., 22/21 ?й, М.Габдуллин к. б?рышы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 3) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "03" мамыр №18 Хаттамасына с?йкес 130440010502 2016-05-03 2017-05-03
«Metropol-2000» ЖШС Астана ?., Ж.Ташенов к., 7 ?й, 11 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "18" мамыр №19 Хаттамасына с?йкес 491019450059 2016-05-18 2019-05-18
«СпецРемСервис» ЖК ?скеиен ?., Протозанов к., 83, №211 кенсе «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "18" мамыр №19 Хаттамасына с?йкес 840216300821 2016-05-18 2019-05-18
«Н?рба?ыт» ЖК Астана ?., Талапкер к., 12 ?й, 38 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "18" мамыр №19 Хаттамасына с?йкес 880428350134 2016-05-18 2017-05-18
«Адилет» ЖК А?т?бе облысы, Кар?алы а., 5 ?й, 216 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "18" мамыр №19 Хаттамасына с?йкес 850729302511 2016-05-18 2017-05-18
«Садиров А.К.» ЖК А?т?бе ?., Красногорская к., 24/1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "18" мамыр №19 Хаттамасына с?йкес 860531302389 2016-05-18 2017-05-18
«Тобылбаева Г.К.» ЖК Астана ?., Дружба к., 60/1-3 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "18" мамыр №19 Хаттамасына с?йкес 740621400620 2016-05-18 2019-05-18
«Н?р-Ислам» ЖК (Майкыбеков Самат Абдикеримович) О?т?стік ?аза?стан облысы, Шымкент ?., ?йменов к., 33 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес 750303302207 2016-06-02 2017-06-02
«Forte Trede» ЖШС Алматы ?., Т?рксіб ауданы, Сейфуллин д., 147 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес 150740003089 2016-06-02 2017-06-02
«Мустажапов» ЖК (Мустажапов Ракымжан Рамазанович) Астана ?., Потанин к, 16 ?й, 35 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес 870418301219 2016-06-02 2017-06-02
«Айтас-KZ» ЖШС Астана ?., 188 к., 11/2 ?й, ВП-1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес 140140000586 2016-06-02 2017-06-02
«Ельгелдиева Н.Ш.» ЖК (Ельгелдиева Нургуль Шахмуратовна) О?т?стік ?аза?стан облысы, Т?лкібас ауданы, Т.Рыс??лов атынды?ы ауылы, ?онаев к., 28 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "17" ?араша №55 Хаттамасына с?йкес 860110402089 2016-06-02 2019-11-17
«Мархашев» ЖК (Мархашев Ораз?лі Серікбай?лы) ?ызылорда ?., ?изатов к., 64 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 5) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес 750910302702 2016-06-02 2017-06-02
«Медеуов Е.У.» ЖК (Медеуов Ерсин Уразбаевич) О?т?стік ?аза?стан облысы, Шымкент ?., Мицкеевич к., 46 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес 630101313577 2016-06-02 2017-06-02
«Тлегенов Айжас Утегенович» ЖК (Тлегенов Айжас Утегенович) А?т?бе ?., Театральная к., 3 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "02" маусым №23 Хаттамасына с?йкес 900906350416 2016-06-02 2017-06-02
«?ожанова Г?лдари?а Т?рсынбай?ызы» ЖК Жамбыл облысы, Тараз ?., Б?йтерек ш.а., 41 ?й, 55 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "17" маусым №28 Хаттамасына с?йкес 801026400965 2016-06-17 2017-06-17
«Калтаева Д.А.» (Калтаева Динара Ашировна) ЖК О?т?стік ?аза?стан облысы, Т?лкібас а., Т.Рыс??лов а., Комминистическая к. 183 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "17" маусым №28 Хаттамасына с?йкес 801030400238 2016-06-17 2017-06-17
«Optimus Premium» ЖШС О?т?стік-?аза?стан обл., Шымкент ?., Самал-2 ш/а, Ермекбаев к.,1415 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 150740021077 2016-06-30 2017-06-30
«КазИнтерСервис-регион» ЖШС Алматы ?., ?ажы М??ан к., 50-А ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 3) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 060740006341 2016-06-30 2017-06-30
«Arman Group» ЖК (Тайжанова Балжан Базаровна) Астана ?., М.Жумабаев к., 14 ?й, корпус-1, 809 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 930205450289 2016-06-30 2017-06-30
«West Trade» ЖК (Жусипова Гульжанат Зайлагиевна) А?т?бе обл., Акт?бе ?., Кар?алы к., 331 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 760101400588 2016-06-30 2017-06-30
«Дармагамбетов А.Р.» ЖК (Дармагамбетов Ахмет Рахметуллаевич) А?т?бе обл., А?т?бе, Есет батыр к., 109/2-38 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 910820350084 2016-06-30 2017-06-30
«?теген С.Л.» ЖК (?теген Сыл?ымбек Лес?лы) О?т?стік-?аза?стан обл., Шымкент ?., Самал-3 ш/а, 2118 д/у «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 590220301461 2016-06-30 2017-06-30
«Партнер» ЖК (Жандилова А.М.) Алматы обл., Тал?ар ауданы, Тал?ар ?., Лахутин к., 9 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 890802402393 2016-06-30 2017-06-30
«КОНЭС» ЖШС Кара?анды обл., Кара?анды ?., Б??ар-Жырау д., 29-45 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 7) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "30" маусым №31 Хаттамасына с?йкес 040740003086 2016-06-30 2017-06-30
«Миликеева Флюра Ириковна» ЖК Батыс-?аза?стан облысы, Орал ?., М?хит к., 110/2 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 2) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "14" шілде №33 Хаттамасына с?йкес 551006401093 2016-07-14 2017-07-14
«Мухаметжанова А.К.» ЖК (Мухаметжанова Айгуль Кайырсериковна) А?мола облысы, Щучинск ?., Луначарский к., 228, оф. 14 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "14" шілде №33 Хаттамасына с?йкес 840207450647 2016-07-14 2017-07-14
«Баязит» (Турсунханова Д.Б.) ЖК Шы?ыс-?аза?стан облысы, Семей ?., Сорокин к., 34-36 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 2) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "14" шілде №33 Хаттамасына с?йкес Решением Правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» исключен из Единого Реестра недобросовестных поставщиков №56 от 24 ноября 2016 года 790816403083 0000-00-00 0000-00-00
«Rusco» ЖШС Астана ?,, Енбекшілер к., 21, 131 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "14" шілде №33 Хаттамасына с?йкес 150740016437 2016-07-14 2017-07-14
«Анна» (Гордиенко Ольга Анатольевна) ЖК Алматы облысы, Талды?ор?ан ?., Белинский к. 72 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 1) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "14" шілде №33 Хаттамасына с?йкес 680311402340 2016-07-14 2017-07-14
«Хан-Кермен» ЖШС Алматы ?., Жамбыл к., 165 ?й, 34 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 060540001422 2016-07-21 2017-07-21
«West Eagles» ЖШС Астана ?., ?абанбай батыр д., 11 ?й, 286 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 150340003619 2016-07-21 2017-07-21
«РК Сервис Group» ЖШС Астана ?., Зеленая к., 11 с.ж. ж.т. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 120340017108 2016-07-21 2017-07-21
«АБС Вершина» ЖШС Астана ?., Гумара Караша к., 86 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 150540010659 2016-07-21 2017-07-21
«SPORTKURYLYS-KAZAKHSTAN» ЖШС Астана ?., Зеленая к., 11 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 951140000746 2016-07-21 2017-07-21
«КОМПЛЕКТСНАБ» ЖК (Сомова Олеся Николаевна) Шы?ыс-?аза?стан обл., ?скемен ?., Комсомольская к., 29/1 ?й, 92 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 830122400657 2016-07-21 2017-07-21
«BM Invest Company» ЖШС Астана ?., Мустафин к., 15/1, ВП-5 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 130940020022 2016-07-21 2017-07-21
«Самир АС» ЖШС Астана ?., Каныш Сатпаев к., 23 ?й, 320 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 2) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "21" шілде №34 Хаттамасына с?йкес 060540005732 2016-07-21 2017-07-21
«16 Регион» ЖК (Махабаев Жанибек Тункатарович) Шы?ыс-?аза?стан облысы, ?скемен ?., ?.Сатпаев к., 74 ?й, 32 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "28" шілде №35 Хаттамасына с?йкес 890718351468 2016-07-28 2017-07-28
«СтройПомощь - ЛСУ» ЖШС О?т?стік ?аза?стан облысы, Ма?таарал ауданы, Жетісай ?., Шегебаев к?ш. 9 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 6,7, тарма?шаларына с?йкес, 25 тамыз 2016 жылы №42 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 141240027841 2016-08-25 2017-08-25
«Сәтті.kz» ЖК (Джанбауов Жаслан Алибекович) Алматы ?., мкр. Орбита-4, 5 ?й, 114 п?тер 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 25 тамыз 2016 жылы №42 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 860829301003 2016-08-25 2017-08-25
«Темірлан» ЖК (Ибраева Жулдыз Барлыбаевна) Астана ?., Коктал кент, пер. Жумбактас, 2 ?й, 1 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "08" ?ырк?йек №45 Хаттамасына с?йкес 760222400437 2016-09-08 2017-09-08
«Абилдаев Сакен Алмаханович» ЖК (Абилдаев Сакен Алмаханович) О?О, Тюлькубас ауданы, Тюлькубас ауылы, Пернебаева к?шесы, 84 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "08" ?ырк?йек №45 Хаттамасына с?йкес 790610301235 2016-09-08 2017-09-08
«Астана-Санрай» ЖШС г. Актау, микрорайон девятый, д. 17, кв. 23 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) ж?не 7) тарма?шаларына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "08" ?ырк?йек №45 Хаттамасына с?йкес 140240013086 2016-09-08 2017-09-08
«КАМБАШ» (Карабаев Сакен Ахантаевич) ЖК Актобе ?., Алия Молдагуловой д., 41-48 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "29" ?ырк?йек №47 Хаттамасына с?йкес 660708301658 2016-09-29 2017-09-29
«Кубок» ЖШС г. Алматы, ул. Панфилова, уг. Ул. Толе би, д. 102/55, кв. 3 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 06 ?азан 2016 жылы №48 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 130240028607 2016-10-06 2017-10-06
«?нер +» ЖК (Дюйсенбаев Кабден) Семей ?., ул. Аэропорт 7-12 16 ?ырк?йек 2011 жылы ДББ? ?ам?оршы ке?есіні? №17 шешімімен бекітілген жосы?сыз жабды?таушылар тізілімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу ережелеріні? 6 тарма?ыны? 7 тарма?шасына с?йкес, 06 ?азан 2016 жылы №48 Бас?арма отырысыны? хаттамасына с?йкес. 560229300010 2016-10-06 2017-10-06
«ЭИЕРЛИФТ KAZAKHSTAN» ЖШС О?т?стік ?аза?стан обл. Сайрам ауданы, ?асымбек Датка ауылы, Рысалды кошесі №18 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "06" ?азан №48 Хаттамасына с?йкес 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 02 наурыз 2017 жылы №09 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 120540003006 2016-10-06 2020-03-02
«CONSUL» ЖК (Тыштыбаев Д.А.) Акмола обл., Аршалинский ауданы Берсуат аул, Резникова к. 8 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "13" ?азан №49 Хаттамасына с?йкес 871226351105 2016-10-13 2017-10-13
«?уанышбек Б.?.» ЖК (?уанышбек Б.?.) Жамбыл обл., Жуалынский ауданы Б. Момышулы ауыл, Б. Усенов к. 25 ?й «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "13" ?азан №49 Хаттамасына с?йкес 950416301423 2016-10-13 2017-10-13
«Утешов Е.Е.» ЖК (Утешов Е.Е.) Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, мкр. Нурсат д. 212 кв.7 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "13" ?азан №49 Хаттамасына с?йкес 890902302182 2016-10-13 2017-10-13
«Фортуна Плюс» ЖК (Узакбаев Джора Фархадович) Алматы обласы, Талгар ауданы, Белбулак а., 57 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "20" ?азан №50 Хаттамасына с?йкес 600520050494 2016-10-20 2019-10-20
«Market Plus» ЖШС Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстан, 11, каб. 206 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "20" ?азан №50 Хаттамасына с?йкес 131240005006 2016-10-20 2017-10-20
«Victoria 2008» ЖШС Алматы обласы, Талдыкорган ?., Кабанбай батыр к. 1 "Г" «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "26" ?азан №51 Хаттамасына с?йкес 80540011156 2016-10-26 2017-10-26
«NURLYTAU CONSTRACTION» ЖШС Астана к., Туркестан к., 8/2 үй, 1410 п. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 10 қараша 2016 жылы №53 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 07 маусым 2017 жылы №28 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 80440000602 2017-06-07 2020-06-07
«Нуртау» ЖК (Сарыпбеков М.К.) Алматы к., Жарокова к. 217 А-81 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "10" ?араша №53 Хаттамасына с?йкес 841122300566 2016-11-10 2019-11-10
«Маменов М.И.» ЖК (Маменов Марат Избирганович) Актобе к., Санкибай батыра к. 173-65 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 6 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "17" ?араша №55 Хаттамасына с?йкес 590614300722 2016-11-17 2017-11-11
«ГросСнаб» ЖК (Даниленко Денис Игоревич) Алматы к., Тлендиева к. 61 уй, кв.62 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 7 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "24" ?араша №56 Хаттамасына с?йкес 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 11 қаңтар 2017 жылы №01 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 910625301016 2016-11-24 2020-01-11
«Салимхан» ЖК (Каирбаев Асхат Кабдилашимович) Алматы к., Полежаева к. 223 уй, 31 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ? 2011 жылды? 16 ?ырк?йегі №17 Бас?арма шешімімен бекітілген жосы?сыз ?атысушылар Быры??ай тізімін ?алыптастыру (жасау) мен ж?ргізу Ережелерііні? 7 тарма?ыны? 6) тарма?шасына ж?не Бас?арма отырысыны? 2016 жылды? "24" ?араша №56 Хаттамасына с?йкес 851201302751 2016-11-24 2017-11-24
«Зубенко Татьяна Александровна» ЖК (Зубенко Татьяна Александровна) Алматы обласы, Талдыкорган қ, Кабанбай батыра к., 60 үй «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) және 7) тармақшаларына және Басқарма отырысының 2016 жылдың "08" желтоқсан №58 Хаттамасына сәйкес 611106402792 2016-12-08 2017-12-08
«Альфа KAZ» ЖШС Астана қ., Орынбор к., 1--144 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 27 желтоқсан 2016 жылы №63 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 160640001972 2016-12-27 2017-12-27
«Алматы Партнерс» ЖШС Алматы қ, Медеу ауданы, Жибек Жолы к, 70 үй, 152 кеңсе 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 11 қаңтар 2017 жылы №01 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 150340004726 2017-01-11 2018-01-11
«D.A.R.» (Рахимжанова Рано Шаукетовна) ЖК Алматы к, Доватора к, 14 үй, 2 пәтер 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 11 қаңтар 2017 жылы №01 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 821124400906 2017-01-11 2018-01-11
«Ельгелдиева А.Ш.» (Ельгелдиева Айгуль Шахмуратовна) ЖК Шымкент к, Уалиханов к, 186 А-78 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 11 қаңтар 2017 жылы №01 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 810922401581 2017-01-11 2018-01-11
«Техноавиа - Казахстан» ЖШС Алматы к, Райымбека к, 221 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 11 қаңтар 2017 жылы №01 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 141240026209 2017-01-11 2018-01-11
«ADAI» (Есимбек Адай Аскарович) ЖК ЮКО, Тюлькубасский район, с.Балыкты, ул.Панюкова, 163 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 19 қаңтар 2019 жылы №02 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 26 қаңтар 2019 жылы №04 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 951129301018 2017-01-19 2020-01-26
«Еркетай» (Ильясов Мейрман Неруханович) ЖК г. Астана, ул.23-17, д. 27/1, кв. 237 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 19 қаңтар 2017 жылы №02 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 900604351571 2017-01-19 2018-01-19
«Юг-Сервис» (Аширбеков Женис Орынтаевич) ЖК г. Кызылорда, ул. Сералиева, д. 38, кв.1 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 19 қаңтар 2017 жылы №02 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 671029301463 2017-01-19 2018-01-19
«Сафиуллин Ж. Т.» ЖК (Сафиуллин Жанболат Талгатович) Астана к., Манаса к., 20/2 үй, 380 п. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 16 ақпан 2017 жылы №07 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 941008351224 2017-02-16 2018-02-16
«RIXOS medical» ЖШС г.Астана, ул.Иманова, д.17, кв/офис 219 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 2 тармақшасына сәйкес, 02 наурыз 2017 жылы №09 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 120140019701 2017-03-02 2018-03-02
«SUNLIGHT.KZ» ЖШС Астана к., Сауран к., 9 Б үй, 173 п. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 2 тармақшасына сәйкес, 09 наурыз 2017 жылы №10 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 140240024379 2017-03-09 2018-03-09
«Холод-Сервис Актау» ЖШС Актау қаласы, 11 микрорайон, 17 үй, 56 п. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 16 наурыз 2017 жылы №12 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 081240014083 2017-03-16 2018-03-16
«Едіге» (Абдрахманов Ерболат Укашаевич) ЖК Алматы обл., Карасайский ауданы, Абай ауыл, Макатаева үй, 5/1 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 3 тармақшасына сәйкес, 30 наурыз 2017 жылы №13 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 641209301456 2017-03-30 2018-03-30
«Илюшина А.А.» ЖК Алматы қ., Жибек Жолы көшесі, 70 үй 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 19 сәуір 2017 жылы №17 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 660723402525 2017-04-19 2020-04-19
«Кембаев Берик Байзулович» (Кембаев Берик Байзулович) ЖК Караганда қ., Заводская к., 57 үй, 2 п. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 3 тармақшасына сәйкес, 19 сәуір 2017 жылы №17 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 740211350314 2017-04-19 2018-04-19
«ДанАли» (Амангелдин Медет Амангелдинович) ЖК Алматы обл., Карасай ауданы, Райымбек к. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 2 тармақшасына сәйкес, 04 мамыр 2017 жылы №22 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 780403302266 2017-05-04 2018-05-04
«Транспортная Компания «Беркат» (Аслаханов Адлан Вахавич) ЖК г. Астана, Лепсі қ., 4 үй 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 5 тармақшасына сәйкес, 04 мамыр 2017 жылы №22 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 880318350770 2017-05-04 2018-05-04
«ABA Group» (Әуелбеков Аян Бақытбекұлы) ЖК Алматы қ., Тау самалы к. 1/5 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 04 мамыр 2017 жылы №22 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 04 мамыр 2017 жылы №22 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 910223301952 2017-05-29 2020-05-29
«Усибалиева Динара Маратовна» (Усибалиева Динара Маратовна) ЖК Южно-Казахстанская обл., Толебийский р/н, с.Жамбыл 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 26 мамыр 2017 жылы № 26 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 15 маусым 2017 жылы №29 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 790426403604 2017-06-15 2020-06-15
«Айтжанов Арман Бахыткереевич» (Айтжанов Арман Бахыткереевич) ЖК г. Актобе, ул. Гоголя, д. 89/1, кв. 52 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 29 мамыр 2017 жылы №26 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 061820818435 2017-05-29 2018-05-29
«Дарын» (Джанабаев Жумабек Сейдуалиевич) ЖК г. Тараз, ул. Мынбулак, д. 51, кв. 34 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 29 мамыр 2017 жылы №26 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 581020302929 2017-05-29 2018-05-29
«Шаден Дархан» (Шаден Дархан Есимбекұлы) ЖК г. Алматы, ул. Рыскулова, д. 103 В 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 29 мамыр 2017 жылы №26 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 15 маусым 2017 жылы №29 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 941012300886 2017-06-15 2020-06-15
«Турсунбай» (Турсунбай Азамат) ЖК г. Астана, ул. Юго-Восток, д. 649 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 29 мамыр 2017 жылы №26 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 840201350905 2017-05-29 2018-05-29
«InterPress Distribution» ЖШС г. Алматы, мкр. Керемет, д. 7, помещение 44 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 15 маусым 2017 жылы №29 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 120440000955 2017-06-15 2018-06-15
«Апсаматов Ерлан Габдулпашимович» (Апсаматов Ерлан Габдулпашимович) ЖК г. Астана, ул. Жубанова, д2 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 15 маусым 2017 жылы №29 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 04 шілде 2017 жылы №34 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 620320260600 2017-07-04 2020-07-04
«Інжу» (Даниярова Жанат Калдыбековна) ЖК Жамбылская обл., Жамбылский район, с. Турксиб, ул. Санырак батыра, д. 14/2 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 15 маусым 2017 жылы №29 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 04 шілде 2017 жылы №34 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 920327401400 2017-07-04 2020-07-04
«Исаев Мади Вячеславович» (Исаев Мади Вячеславович) ЖК г. Актобе, ул. Набережная, д. 80, кв.110 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 15 маусым 2017 жылы №29 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 910609302057 2017-06-15 2018-06-15
«Janabay» ЖШС г. Астана, ул. 189, д. 12/1, оф. 18 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 22 маусым 2017 жылы №31 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 131040013076 2017-06-22 2018-06-22
«Ғазиз Лашынбек Аманбекұлы» (Ғазиз Лашынбек Аманбекұлы) ЖК г. Астана, ул. Манаса, д.20/2, кв. 380 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 22 маусым 2017 жылы №31 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 03 тамыз 2017 жылы №39 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 950115351700 2017-08-03 2020-08-03
"Астана Білім Ордасы" ЖШС г. Астана, ул. Ш. Уалиханова, д.3, н.п. 4 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 3 тармақшасына сәйкес, 29 маусым 2017 жылы №33 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 080140009989 2017-06-29 2018-06-29
"Delta Consulting Group" ЖШС г. Павлодар, ул. Ш. Уәлиханова, д. 3, кв.6 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 3 тармақшасына сәйкес, 29 маусым 2017 жылы №33 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 071240003819 2017-06-29 2018-06-29
«Абдуалиева Гульнар Бейсеновна» (Абдуалиева Гульнар Бейсеновна) ЖК ЮКО, Тюлькубасский район, с.Тюлькубас, ул. Пернебаева, 84 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 04 шілде 2017 жылы №34 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 03 тамыз 2017 жылы №39 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 560115401293 2017-08-03 2020-08-03
«Қуанышбек Дархан Әлжанұлы» (Қуанышбек Дархан Әлжанұлы) ЖК Жамбылская обл. с.Б.Момышулы, ул. Б. Усенова 25 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 04 шілде 2017 жылы №34 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 13 шілде 2017 жылы №36 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 961022300379 2017-07-13 2020-07-13
«АЛТЫНЖҰЛДЫЗ TEXTILE» (АЛТЫНЖУЛДЫЗ ТЕКСТИЛЬ) ЖШС Алматинская обл., Карасайский район, с. Иргели, квартал 8, д. 139 А 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 04 шілде 2017 жылы №34 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 140240006063 2017-07-04 2018-07-04
«Трудовые резервы» ЖШС г. Актау, мкр, 26, д. 10, кв. 25 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 және 7 тармақшасына сәйкес, 13 шілде 2017 жылы № 36 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 130240005668 2017-07-13 2018-07-13
«Кылышбаев Асадилла Абсаттарович» (Кылышбаев Асадилла Абсаттарович) ЖК Южно-Казахстанская область, Байдибекский район, с. Шаян, ул. Жандарбекова, 10 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 13 шілде 2017 жылы №36 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 540301300206 2017-07-13 2018-07-13
«Жанком Сервис» (Конгратбаев Жандос Абаевич) ЖК Алматинская область, г.Каскелен, ул. Толе Би, 73 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 25 шілде 2017 жылы №37 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 811104302599 2017-07-25 2020-07-25
«Тагаева Гульсара Жаксылыковна» (Тагаева Гульсара Жаксылыковна) ЖК г. Актобе, ул. Жанкожа батыра, д. 34, кв. (оф.) 36 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 25 шілде 2017 жылы №37 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 690324401444 2017-07-25 2018-07-25
«Astana BM» (Турлубеков Азат Мейрович) ЖК г. Астана, ул. Кумисбекова, д. 9/1, кв. 36 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 7 тармақшасына сәйкес, 25 шілде 2017 жылы №37 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 940108350534 2017-07-25 2018-07-25
«Алдабергенова Галия Сериковна» (Алдабергенова Галия Сериковна) ЖК г. Кокшетау, пр. Абылай хана, д. 14, кв. 1 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 25 шілде 2017 жылы №37 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 790817402840 2017-07-25 2018-07-25
«Нұридин» (Нұршәріп Бақыткүл) ЖК Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыра, ул. Титова, д. 41, кв. 31 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 5 тармақшасына сәйкес, 03 тамыз 2017 жылы №39 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 800520450423 2017-08-03 2018-08-03
«Мералиев Самет Каденович» (Мералиев Самет Каденович) ЖК г. Актобе, пр-т. Абулхаир-хана, 2 оф. 64 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 11 тамыз 2017 жылы №40 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 850120301710 2017-08-11 2018-08-11
«Сабралеев Александр Фазуллович» (Сабралеев Александр Фазуллович) ЖК г. Астана, ул. Ш. Кудайбердыулы, д. 23, кв. 427 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 11 тамыз 2017 жылы №40 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 740519350100 2017-08-11 2018-08-11
«Фабрика Рекламы ЕСБ» ЖШС г. Петропавловск, ул. Ульянова, д. 94 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 1 тармақшасына сәйкес, 17 тамыз 2017 жылы №42 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 140140013776 2017-08-17 2018-08-17
"Есенбекова А.Б." (Есенбекова Алия Бейсенбековна) ЖК Шымкент қ., Қайтпас ш-а, Наурыз көш, 186 үй «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "14" қыркүйек №47 Хаттамасына сәйкес 550807401075 2017-09-14 2018-09-14
"МАСТ" (Трусова Мария Александровна) ЖК Алматы қ., Оспанова көш., 142 үй «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "14" қыркүйек №47 Хаттамасына сәйкес 910807400122 2017-09-14 2018-09-14
"НҰРЛЫ ТАУ" (Нургалиев Самат Нурдаулетович) ЖК Алматы қ., Райымбек даңғ., 206/4 үй «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Біріңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "21" қыркүйек №48 Хаттамасына сәйкес 780416300321 2017-09-21 2018-09-21
«ПЛЮСМИКРО ПЕТРОПАВЛОВСК» ЖШС Петропавл қаласы, Абай көшесі 84 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 7 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "03" қазан №50 Хаттамасына сәйкес 040240001140 2017-10-03 2018-10-03
«Нурдәулет» (Ахатаева Зибайра Жолдасбековна) ЖК Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара селосы, Мамытов көш. 52 үй «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "14" қыркүйек №47 Хаттамасына сәйкес 610402403033 2017-09-14 2018-09-14
«ELmarco» ЖШС Астана қ., Қ. Сатбаева к., 21 үй, 47 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "14" қыркүйек №47 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "18" қазан №53 Хаттамасына сәйкес 170640003613 2017-10-18 2020-10-18
«Бекетова» (Бекетова Жанар Илескеновна) ЖК Кызылорда қ., Шаменулы к., 53 үй «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "18" қазан №53 Хаттамасына сәйкес 740928400580 2017-10-18 2020-10-18
«Абдилдаев М.Т.» (Абдилдаев Медет Тургунбаевич) ЖК Алматы қ., Ахундова к., 37 үй «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "18" қазан №53 Хаттамасына сәйкес 870923301511 2017-10-18 2018-10-18
«Иманалы» (Иманалы Ернар Еңсебекұлы) ЖК Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский р-н, п. Абай, ул. Алтынсарина, д. 97 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "18" қазан №53 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "16" қараша №58 Хаттамасына сәйкес 960522301500 2017-11-16 2020-11-16
«Магауов Ерлан Курлусович» (Магауов Ерлан Курлусович) ЖК г. Усть-Каменогорск, ул. Аязбаева, д. 55 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "18" қазан №53 Хаттамасына сәйкес 820218300581 2017-10-18 2018-10-18
«Сейлова Мадина Маликовна» (Сейлова Мадина Маликовна) ЖК г. Астана, ул. Айманова, д. 70/1, кв. (офис) 117 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "19" қазан №54 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" ақпан №10 Хаттамасына сәйкес 880712450411 2018-02-16 2021-02-16
«Сайрамбаева Алия Закридиновна» (Сайрамбаева Алия Закридиновна) ЖК г. Шымкент, 1 мая, д. 94, кв. 75 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "19" қазан №54 Хаттамасына сәйкес 790111402772 2017-10-19 2018-10-19
«Хусаинова М.Г.» (Хусаинова Марал Габденовна) ЖК Орал қ., Кушум к., 42/1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "16" қараша №58 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 7 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "16" қараша №58 Хаттамасына сәйкес 580921401655 2017-12-29 2020-12-29
«Турсунбекова» (Турсунбекова Маркава Кумаровна) ЖК г. Павлодар, ул. Естая, д. 136, кв. 17 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 640906450586 2017-12-29 2018-12-29
«Казлегпром-Алматы» ЖШС г. Алматы, ул. Промышленная, д. 15 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 110240017886 2017-12-29 2018-12-29
«Unicos Gold» ЖШС г. Актобе, пр. Абылхаир Хана, д. 21 Б «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 100540016391 2017-12-29 2018-12-29
«М MARKET» (Дияр Нұржан Айварұлы) ЖК г. Актау, 14 мкр. д. 19, кв. 103 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 900604300705 2017-12-29 2018-12-29
«Көркем 2017» ЖШС г. Шымкент, ул. Тулеметова, д. 69/2, кв. 44 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 170340024417 2017-12-29 2018-12-29
«Абенов Мерей Балтабекович» (Абенов Мерей Балтабекович) ЖК г. Астана, ул. Бозбиик, 28 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 880325350739 2017-12-29 2018-12-29
«Пирамида 77» ЖШС г. Шымкент, мкр. Жайлау, ул. Даулеткерей, 55 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 140240009987 2017-12-29 2018-12-29
«Омарова» (Омаров Әділет Серікұлы) ЖК г. Шымкент, мкр. Кайтпас-2, 14 уч. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 901206301316 2017-12-29 2020-12-29
«Буркитбаева Акмарал Туяковна» (Буркитбаева Акмарал Туяковна) ЖК г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Наурыз, д. 186 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 660404402858 2017-12-29 2018-12-29
«Сейдуәлі Фазыл Жұмабекұлы» (Сейдуәлі Фазыл Жұмабекұлы) ЖК г. Тараз, ул. Мынбулак, д. 51, кв. 34 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2017 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" сәуір №67 Хаттамасына сәйкес 930318301378 2018-04-11 2021-04-11
«Нурмуханов Санжар Сагинаевич» (Нурмуханов Санжар Сагинаевич) ЖК г. Уральск, ул. Им. Исханова, д. 87-1, кв. 87 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 910618351827 2018-01-23 2019-01-23
«Димаш-2030» (Қанжігіт Бағдат Сапарбекұлы) ЖК г. Шымкент, мкр. Самал-2, д. 11819 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 960705301307 2018-01-23 2019-01-23
«Кошкаров С.А.» (Кошкаров Сайфулла Аманкулович) ЖК г. Шымкент, мкр. Асар, ул. Новостройки, д. 1185 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 600418302906 2018-01-23 2019-01-23
ТОО «Kolizei» г. Шымкент, мкр. Восток, д. 28 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 170140029817 2018-01-23 2019-01-23
«А-Коннект» ЖШС г. Шымкент, пр. Абая, д. 28/10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6 тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 141240003646 2018-01-23 2019-01-23
Халықаралық Түркі Академиясы г. Астана, пр. Тәуелсіздік, д. 57 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 150150014866 2018-01-23 2019-01-23
«Мансур» (Нуртаева Карлыгаш Тилепалдиевна) ЖК г. Астана, ул. Мусрепова, д. 2, кв. 29 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 740515402918 2018-01-23 2019-01-23
ИП «Партнер» (Жандилова Асель Маралбековна) «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 2018-01-23 2021-01-23
«Арайлым» (Сатылғанова Арайлым Бегімжанқызы) ЖК Жамбылская обл. с.им. Б.Момышулы, ул. Б. Усенова 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 980816400203 2018-01-23 2019-01-23
«ПлюсМикро НС» ЖШС г. Астана, ул. Есенберлина, д. 15 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" ақпан №10 Хаттамасына сәйкес 061040005122 2018-02-16 2019-02-16
«Атағұл» (Атағұл Алмат Мұратұлы) ЖК г. Кызылорда, ул. Каратугайская, д. 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" ақпан №10 Хаттамасына сәйкес 720301301619 2018-02-16 2019-02-16
«Sarmat company» (Сармат компани) ЖШС г. Астана, ул. Таха Хусейна, д. 2А, ВП-1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" ақпан №10 Хаттамасына сәйкес 160340019706 2018-02-16 2021-02-16
«Охранная фирма Барс-Астана 7» ЖШС Астана қ. Петрова к. 5/3 үй, 48 п. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" наурыз №17 Хаттамасына сәйкес 070640000866 2018-03-16 2019-03-16
«Bal Group» (Тулебаева Балнур Асембековна) Жк г.Шымкент, мкр. Тассай, новостройка уч. 1573 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "30" наурыз №18 Хаттамасына сәйкес 900529401653 2018-03-30 2019-03-30
«Даму» (Яхиев Дәурен Қожахметұлы) ЖК г. Кызылорда, ул. Есетова 29 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "18" наурыз №18 Хаттамасына сәйкес 920501302160 2018-03-30 2019-03-30
«СК Стройсервис-А» ЖШС Шымкент к. Айбергенова к., 1/3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "30" наурыз №18 Хаттамасына сәйкес 080140002549 2018-03-30 2019-03-30
«Дюсембаева Козиян Шариповна» (Дюсембаева Козиян Шариповна) ЖК СКО, Тимирязевский район, с Тимирязево, ул. Алматинская 13-132 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" сәуір №20 Хаттамасына сәйкес 630427401255 2018-04-11 2019-04-11
«Танкеева Умит Жаиылгановна» (Танкеева Умит Жаиылгановна) ЖК г. Астана, ул. Жанкент, д. 67 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "21" сәуір №20 Хаттамасына сәйкес 531023400420 2018-04-11 2019-04-11
«Досжанова К.С.» (Досжанова Кульзия Сейтжановна) ЖК г. Астана, ул. Сарайшык, д. 5/1, кв.603 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" сәуір №20 Хаттамасына сәйкес 580131450034 2018-04-11 2019-04-11
«Кызылжар Инвест» ЖШС г. Петпропавловск, ул. М. Ауэзова, д. 160 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "19" сәуір №21 Хаттамасына сәйкес 141240007649 2018-04-19 2019-04-19
«Жомарт» (Елгелды Жомарт Шахмұратұлы) ЖК г. Астана, пр. Абылай хана, д. 20/2, кв. 325 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "19" сәуір №21 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 930922301976 2018-04-19 2021-09-12
«AR-RAYAN Company» ЖШС г. Павлодар, ул. Ломова, д. 30, кв. 32 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "19" сәуір №21 Хаттамасына сәйкес 160940022014 2018-04-19 2019-04-19
«Айша» (Абилдаев Альмахан Салимжанович) ЖК г. Тараз, ул. Толе би, д. 18, кв. 4 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "19" сәуір №21 Хаттамасына сәйкес 540322300323 2018-04-19 2019-04-19
«СайРуст» ЖШС г. Петропавловск, ул. Им. Четырежды героя советского союза Жукова Георгия Константиновича, д. 11, кв. 130 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес 151040027033 2018-05-11 2019-05-11
«TBK Astana Group» ЖШС г. Астана, ул. Сауран, д.5 А, кв. 6 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес 100540009130 2018-05-11 2019-05-11
«Табыс Трейд Бизнес» ЖШС г. Астана, ул. Б. Майлин, д. 1 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес 090140004943 2018-05-11 2019-05-11
«Тұлпар» (Нугуманов Руслан Турсынович) ЖК г. Кызылорда, п. Тасбугет, ул. Абая, д. 15/1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес 790807300921 2018-05-11 2019-05-11
«Димаш-2020» (Раушанова Маржан Курсановна) ЖК г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, д. 211 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес 820321402029 2018-05-11 2019-05-11
«Астана Лифт и Компания» ЖШС г. Павлодар, ул. Академика Маргулана, д. 99, кв. 80 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 170640025674 2019-02-21 2022-02-21
«100 Бастау» ЖШС г. Шымкент, ул. Куаныш Тулеметова, д. 69/2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес 18024004887 2018-05-11 2019-05-11
«ТАМА» (Утепова Асель Нурланкызы) ЖК г. Тараз, ул.Комратова, д. 122-А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "11" мамыр №24 Хаттамасына сәйкес 2018-05-11 2021-05-11
«Масакбаева Анара Тлевгабыловна» (Масакбаева Анара Тлевгабыловна) ЖК г. Астана, ул. Туркестан, д. 2, кв. 321 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "17" мамыр №26 Хаттамасына сәйкес 920412450629 2018-05-17 2019-05-17
«Садвакасова» (Садвакасова Шарбану Токеновна) ЖК г. Астана, ул. Кабанбай батыра, д.7/2, кв. 19 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" мамыр №28 Хаттамасына сәйкес 550125400466 2018-05-23 2019-05-23
ТОО «KazUniTrade» г. Астана, ул. Кутпанова, д.33, кв. 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" мамыр №28 Хаттамасына сәйкес 140140002255 2018-05-23 2019-05-23
«Медетбеков» (Медетбеков Ернат Ермекович) ЖК г. Алматы, ул. Полежаева д.92 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "23" мамыр №28 Хаттамасына сәйкес 860219302878 2018-05-23 2019-05-23
ИП «Капитал Плюс» (Джумабекова Сауле Азаматовна) г. Тараз, мкр. Жайлау №3, д. 21, кв. 24 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 900730402476 2018-05-31 2019-05-31
«Мунсызбаева Б.Ж.» (Мунсызбаева Бибижамал Жумашевна) ЖК г. Туркестан, ул. Абая, д. 18 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "07" маусым №31 Хаттамасына сәйкес 610117402284 2018-06-07 2019-06-07
«Дайрашов Алтай» (Масакбаева Анара Тлевгабыловна) ЖК г. Шымкент, ул. Кызыл жар, уч. 55 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 871021302093 2018-05-31 2019-05-31
«IT Holding» ЖШС г. Актау, мкр, 29, д. 19, оф. 6 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "07" маусым №31 Хаттамасына сәйкес 150840018060 2018-06-07 2019-06-07
«НАР» (Ажибаева Камиля Джумабаевна) ЖК г. Алматы, ул. Чаплина, 68 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 421014400151 2018-05-31 2021-05-31
«Dena Group Enegineering» ЖШС г.Шымкент, ул. Акназархан, д. 60, кв. 2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 201 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 180240031269 2018-05-31 2019-05-31
«Камбарова Карлыгаш Тасбулатовна» (Камбарова Карлыгаш Тасбулатовна) ЖК г. Шымкент, мкр. Самал-1, ул. Казиев, д.1212 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 851017401422 2018-05-31 2019-05-31
«Индира» (Кошаева Кунимкул Ушкемпировна) ЖК Жамбульская область, с. Б.Мамышулы, ул. Б.Усенова, д.25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 600611402055 2018-05-31 2019-05-31
«Rich House» ЖШС г. Петропавловск, ул. Абая, д. 94 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 171140015443 2018-05-31 2019-05-31
«OpenSky Corporation» ЖШС г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 87, кв. 97 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 140140009778 2018-05-31 2019-05-31
«Мегатрон Казахстан» ЖШС г. Алматы, ул. Майлина, д. 99, кв. 17 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 161040018155 2018-05-31 2019-05-31
ИП «Дисюпов Саят Русланович» (Дисюпов Саят Русланович) г. Семей, ул. Юности, д. 10/1, кв. 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 790708301327 2018-05-31 2019-05-31
«Білім Жабдықтау» ЖШС г. Алматы, ул. Навои, д. 324, оф. 14 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "31" мамыр №30 Хаттамасына сәйкес 140740012839 2018-05-31 2019-05-31
ТОО «Senim Group Consulting» г. Алматы, ул. Байзакова, д. 250 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "07" маусым №31 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 150840005891 2019-02-21 2022-02-21
«16 Регион» (Махабаев Жанибек Тункатарович) ЖК Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Сатпаева, д. 74, кв.32 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "07" маусым №31 Хаттамасына сәйкес 2018-06-07 2021-06-07
«Диля» (Абай Диляра Маратқызы) ЖК г. Алматы, мкр. Таугуль, Сауранбаева, д. 6А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "21" маусым №35 Хаттамасына сәйкес 950823400870 2018-06-21 2019-06-21
«Мирас» (Кадиров Мирас Ильясович) ЖК г. Уральск, мкр. Жана Орда, д. 9, кв. 69 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "21" маусым №35 Хаттамасына сәйкес 891123350274 2018-06-21 2019-06-21
ИП «Токаев Д.Т.» (Токаев Даурен Толганович) г. Семей, ул. Лесопильная, д. 31 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "21" маусым №35 Хаттамасына сәйкес 790415301463 2018-06-21 2019-06-21
«АЙ-МАДИ» (Мырзыкешов Мадияр Адебиятович) ЖК г. Астана, ул. Доспамбет Жырау, дом 150 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "02" шілде №38 Хаттамасына сәйкес 880929351027 2018-07-02 2019-07-02
«ABS» (Арысбаев Берик Серикбаевич) ЖК г. Алматы, мкр. Тастак, д. 6 А, кв. 38 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "02" шілде №38 Хаттамасына сәйкес 940111301969 2018-07-02 2019-07-02
«Керім М.С.» (Керім Марат Сәкенұлы) ЖК Южно-Казахстанская область, Толебийский район, с. Аккум «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "02" шілде №38 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) және 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 940201301185 2018-07-02 2021-09-12
«Адырбекова Г.А.» (Адырбекова Гулзира Алмазқызы) ЖК г. Шымкент, мкр. Пахтакор, 194 квартал, уч. 968 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" шілде №41 Хаттамасына сәйкес 931021402192 2018-07-12 2019-07-12
«Жумадилова А.А.» (Жумадилова Айжан Айдарбековна) ЖК г. Шымкент, ул. Айменова, д. 35 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" шілде №41 Хаттамасына сәйкес 880927403002 2018-07-12 2019-07-12
«Милена» (Горбаренко Ирина Сергеевна) ЖК г. Актау, мкр. 5, д. 20, кв. 9 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" шілде №41 Хаттамасына сәйкес 721219401583 2018-07-12 2019-07-12
«Сагадинов Фархад Ибрагимович» (Сагадинов Фархад Ибрагимович) ЖК г. Астана, ул. Косшыгулулы, д. 7, кв. 31 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) және 6) тармақшаларына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" шілде №41 Хаттамасына сәйкес 840206301825 2018-07-12 2019-07-12
«СнабСервис» (Мелехова Оксана Вартановна) ЖК г. Алматы, ул. Яссауи, 4 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" шілде №41 Хаттамасына сәйкес. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 911211400521 2018-07-12 2021-09-12
«G-Trade Consulting» ЖШС г. Алматы, ул. Айтеке БИ, д. 21, кв. 4 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" шілде №41 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "02" шілде №45 Хаттамасына сәйкес 170440003527 2018-08-02 2021-08-02
«Abzal Elorda» (Абдуалиев Абзал Уйсенбаевич) ЖК г. Астана, Ж/М Лесная поляна, д. 14, кв. 109 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" шілде №41 Хаттамасына сәйкес 840325302296 2018-07-12 2019-07-12
«Джелдибаева Ш.Б.» (Джелдибаева Шолпанат Базарбаевна) ЖК Мангистауская область, г. Жанаозен, ул. Толегена Айбергенова, д. 23 16 қыркүйек 2011 жылы ДББҰ Қамқоршы кеңесінің №17 шешімімен бекітілген жосықсыз жабдықтаушылар тізілімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу ережелерінің 6 тармағының 6 және 7) тармақшаларына сәйкес, 20 шілде 2018 жылы №42 Басқарма отырысының хаттамасына сәйкес. 861224403077 2018-07-20 2019-07-20
ИП «Байдулла» (Есимбекова Жазира Байдуллаевна) г. Шымкент, мкр. Тассай, новостройка уч. 1900 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 20 шілде 2018 жылы №42 Хаттамасына сәйкес 720313401284 2018-07-20 2019-07-20
ИП «Салимхан» (Каирбаев Асхат Кабдилашимович) г. Алматы, ул. Полежаева, д. 223, кв. 31 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 20 шілде 2018 жылы №42 Хаттамасына сәйкес 2018-07-20 2021-07-20
ИП «Турлыбеков Ш.Е.» (Турлыбеков Шынгыс Ерланович) г.Алматы, ул. Шевченко, д. 154, офис 169 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "26" шілде №46 Хаттамасына сәйкес 2018-07-26 2021-07-26
ИП «Асыл» (Ергалиева Назгуль Оралбековна) г.Алматы, мкр. Кокжиек, д. 50, кв. 24 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "26" шілде №43 Хаттамасына сәйкес 870617450196 2018-07-26 2019-07-26
«Аудамбаев» (Аудамбаев Тимур Геннадьевич) ЖК г. Актау, мкр. 15, д. 53, кв. 74 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 730514301827 2018-09-12 2019-09-12
«Альтаир 2014» ЖШС г. Алматы, мкр. Курамыс, ул. Калдаякова, д. 26 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 160140009414 2018-09-12 2019-09-12
«Корпорация Сталь Строй» ЖШС г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 40, ВП 22 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 091140006556 2018-09-12 2019-09-12
«Sultan Taz Company» ЖШС г. Актау, мкр. 15, д. 28, кв. 8 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 180440027873 2018-09-12 2019-09-12
«Өнер +» (Дюйсенбаев Кабден) ЖК г. Семей, ул. Аэропорт 7-12 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "12" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 2018-09-12 2021-09-12
«BeK-ArYs» (Саукинбек Керім Сейтбекұлы) ЖК г. Алматы, ул. Короленко, д. 10, кв. 11 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "20" қыркүйек №52 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "04" қазан №54 Хаттамасына сәйкес 961221300559 2018-10-04 2021-10-04
«Ясина» (Кансейтов Сапабек Аксейтович) ЖК г. Кызылорда, ул. Бухарбай Батыра, д. 128 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "20" қыркүйек №52 Хаттамасына сәйкес 520105302570 2018-09-20 2019-09-20
«Сулжан» (Жанпеисова Султанбек Стаханшылович) ЖК г. Алматы, ул. Н.Данченко, д. 31 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "20" қыркүйек №52 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "29" қараша №63 Хаттамасына сәйкес 680718301319 2018-11-29 2021-11-29
ИП «Утегенова» (Утегенова Айдана Тынысбековна) г. Шымкент, мкр. Самал 1/1, д. 24 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "20" қыркүйек №52 Хаттамасына сәйкес 890408401640 2018-09-20 2019-09-20
«WestTechnoServiceGroup» ЖШС г. Актобе, пер. Театральный, д. 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "20" қыркүйек №52 Хаттамасына сәйкес 150240006749 2018-09-20 2019-09-20
«Ельгелдиев Ш.» (Ельгелдиев Шахмурат) ЖК Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, с. Вановка, ул. Кунаева, д.78 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "20" қыркүйек №52 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "04" қазан №54 Хаттамасына сәйкес 510408301489 2018-10-04 2021-10-04
«Ахбаев Р.К.» (Ахбаев Руслан Кибатоллаевич) ЖК г. Атырау, мкр. Самал, д. 13, кв. 14 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "04" қазан №54 Хаттамасына сәйкес 761116303025 2018-10-04 2019-10-04
«Республиканский Технический Центр «Безопасности» ЖШС г. Павлодар, ул. Володарского, д. 5 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "04" қазан №54 Хаттамасына сәйкес 061040009303 2018-10-04 2019-10-04
«TCL Group» ЖШС г. Шымкент, мкр. АгроПром, ул. Жана Дала, д. 4 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "04" қазан №54 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "01" қараша №59 Хаттамасына сәйкес 180540022975 2018-11-01 2021-11-01
«Нурсулу» (Абдиманапов Шымболат Адилбекович) ЖК г. Уральск, мкр. 4, д. 32, кв. 56 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" тамыз №47 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) және 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "29" қараша №63 Хаттамасына сәйкес 930505300653 2018-11-29 2021-11-29
«Айсу стройэксперт» ЖШС г. Астана, ул. Таха Хусейна, строение 7, каб. 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" тамыз №47 Хаттамасына сәйкес 100440005828 2018-08-16 2019-08-16
«Биржанов Муслим Диасович» (Биржанов Муслим Диасович) ЖК г. Караганда, ул. З.Космодемьянской, д. 56, кв. 78 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" тамыз №47 Хаттамасына сәйкес 720414350354 2018-08-16 2019-08-16
«Автоцентр Актобе» ЖШС г. Актобе, пр. Санкибай Батыра, д.72 Г «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "01" қараша №59 Хаттамасына сәйкес 080640009207 2018-11-01 2019-11-01
ТОО «СтройПомощь - ЛСУ» Южно-Казахстанская обл., Мактааральский район, с. Жетысай, ул. Шегебаев, 9 подпункт 6) пункта 6 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 16 сентября 2011 года № 17, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №59 от "01" ноября 2018 года 2018-11-01 2021-11-01
«Султанов» (Султанов Даулет Аманжолович) ЖК г. Астана, пр.Б. Момышулы, д.16, кв. 256 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "01" қараша №59 Хаттамасына сәйкес 890820351343 2018-11-01 2019-11-01
«Ермолаев Михаил Анатольевич» (Ермолаев Михаил Анатольевич) ЖК г. Актобе, пр. Санкибай Батыра, д.171 Г «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "01" қараша №59 Хаттамасына сәйкес 780810300788 2018-11-01 2019-11-01
«BLS Group» ЖШС Алматинская обл., Карасайский район, с. Иргели, жилой массив Асыл-Арман, д.3, кв. 131 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" қараша №61 Хаттамасына сәйкес 150440017642 2018-11-16 2019-11-16
«BEKANTO» ЖШС г. Алматы, ул. Промышленная, д. 15, офис 202 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "16" қараша №61 Хаттамасына сәйкес 140340026903 2018-11-16 2019-11-16
«Салимбаева Л.Ж.» (Салимбаева Ляззат Жоламановна) ЖК г. Астана, ул. Мустафина, д. 15/2, кв.10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "29" қараша №63 Хаттамасына сәйкес 940721400933 2018-11-29 2019-11-29
«Калбагаев А.Д.» (Калбагаев Абай Даулетканович) ЖК г. Астана, пр. Сарыарка, д. 11, кв.80 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "29" қараша №63 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "13" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 900225300249 2018-12-13 2021-12-13
«Нурбаева Салтанат Талгатовна» (Нурбаева Салтанат Талгатовна) ЖК Алматинская обл., г. Жаркент, ул. Жибек жолы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "13" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 810830450044 2018-12-13 2019-12-13
«Целиноград» (Идрисов Дархан Берикович) ЖК г. Астана, Ж/К Коктал, пер. Дайрабай, д. 4/1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "13" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 911108351153 2018-12-13 2019-12-13
«Койшибаев Ануар Алдабергенович» (Койшибаев Ануар Алдабергенович) ЖК г. Астана, ул. 188, д.13/6, кв. 61 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "13" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 820506350117 2018-12-13 2019-12-13
«Акмолдин Диас Муратович» (Акмолдин Диас Муратович) ЖК г. Семей, ул. Сорокина, д. 34, кв. 85 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "13" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 830305300137 2018-12-13 2019-12-13
«Macrotec» (Макротек) ЖШС г. Шымкент, ул. Капал Батыра, д. 166 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "13" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 160940015468 2018-12-13 2019-12-13
«СпецКомунСтройKZ» ЖШС Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с. Баянды, д. 32/2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2018 жылдың "13" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 050340003093 2018-12-13 2019-12-13
«Global Mission» (Кайнар) ЖК г. Алматы, мкр. Аксай - 5, д. 3 Б, кв. 38 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" ақпан №05 Хаттамасына сәйкес 940903302131 2019-02-07 2020-02-07
«Аружан» (Ермекбаева Сандугаш Кайржановна) ЖК г. Алматы, ул. Таусамалы, д. 1/5 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" ақпан №05 Хаттамасына сәйкес 671016400272 2019-02-07 2020-02-07
«Жамаш Жеңісгүл Байсбайқызы» (Жамаш Жеңісгүл Байсбайқызы) ЖК г. Шымкент, ул. Байтурсынова, д. 73, кв. 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" ақпан №05 Хаттамасына сәйкес 981004400787 2019-02-07 2020-02-07
«Бизнес Миллион» ЖШС г. Каскелен, ул. Абылай Хан, зд. 209 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" ақпан №05 Хаттамасына сәйкес 180340021107 2019-02-07 2020-02-07
«Ельгелдиев М.Ш.» (Ельгелдиев Максут Шахмуратович) ЖК Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, с. Т. Рыскулова, ул. Б.Момышулы, д.198 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" ақпан №5 Хаттамасына сәйкес 2019-02-07 2022-02-07
«АстанаКурылысИнвест» ЖШС г. Астана, ул. Қажымұқан, д. 22/1, кв. 73 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 140740021401 2019-02-21 2020-02-21
«GT Trade» (Тогузакова Гульжан Касымбековна) ЖК г. Астана, ул. К.Кумисбекова, д. 9/1, кв.67 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 910316400460 2019-02-21 2020-02-21
«Bellka Bolshoi» ЖШС г. Шардара, ул. Калдыбек Елмуратов, д. 13 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 180940011776 2019-02-21 2020-02-21
«Асыл - Тау» ЖШС г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/8, н.п. 147 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 030440007859 2019-02-21 2020-02-21
«JSE Company» ЖШС г. Астана, ул. Досмухамедулы, д. 8, кв. 506 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "11" сәуір №13 Хаттамасына сәйкес 060840008877 2019-04-11 2020-04-11
ИП «Магжан» (Әзімбай Мағжан Өмірсейітұлы) г. Алматы, ул. Радостовца, д. 47, кв. 11 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "11" сәуір №13 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "18" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 931224300639 2019-07-18 2022-07-13
«Искакова Ю.А.» (Искакова Юлия Аскаровна) ЖК г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 283/1, кв. 63 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "03" мамыр №16 Хаттамасына сәйкес 890225450852 2019-05-03 2020-05-03
«KazTransCom» АҚ г. Алматы, ул. Радостовца, уг. ул. Джамбула, 69/204 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "03" мамыр №16 Хаттамасына сәйкес 960340000405 2019-05-03 2020-05-03
«Үсіпбаев Есімжан Есіркепұлы» (Үсіпбаев Есімжан Есіркепұлы) ЖК г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, д. 1А, кв. 36 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "03" мамыр №16 Хаттамасына сәйкес 920108301959 2019-05-03 2020-05-03
«TechnoProvision (ТехноСнабжение)» ЖШС г. Уральск, ул. Ескалиева, д. 186, кв. 88 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "22" мамыр №18 Хаттамасына сәйкес 160640021421 2019-05-22 2020-05-22
«СемАд» ЖШС Алматинская обл. г. Ушарал, ул. С. Муканова, д. 5 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "22" мамыр №18 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 130140005555 2019-09-19 2022-09-19
«Bereke LTD» ЖК (Раимбекова Бакыткуль Меиржановна) г. Шымкент, ул. К.Тулеметова, д. 69/2, кв.44 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "22" мамыр №18 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 7 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 871214401447 2019-06-13 2022-06-13
«Джунусбекова» ЖК (Джунусбекова Бахыткул Мырзахметовна) г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Наурыз, д. 186 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "22" мамыр №18 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" Маусым №22 Хаттамасына сәйкес 741130401880 2019-06-13 2022-06-13
«Наби» ЖК (Набиев Азамат Маратович) г. Павлодар, с. Павлодарское, ул. Октябрьская, д. 51 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "22" мамыр №18 Хаттамасына сәйкес 870811350685 2019-05-22 2020-05-22
«Тамир-Али» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Керей Жанибек Хандары, д.12/1, н.п. 44 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 170540000813 2019-06-13 2020-06-13
«G.O.A.T.» (Хасенов Карим Тюлюевич) ЖК г. Петропавловск, ул. Гастело, д. 42, кв. 12 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 610130350030 2019-06-26 2022-06-26
«Miras» (Клишбаев Ерлан Асадиллаевич) ЖК г. Шымкент, мкр. Тассай, новостройка уч. 1573 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 870524302719 2019-06-13 2020-06-13
«А-Коннект» ЖШС г. Шымкент, пр. Абая, д. 28/10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 2019-06-13 2022-06-13
«Центр противопожарных услуг» ЖШС г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Амангелды, д.12 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 140340019673 2019-06-13 2020-06-13
«Байназаров» (Байназаров Архалык Шатырбаевич) ЖК Туркестанская обл., Тюлькубаский район, ул. Конаев, д.78 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1), 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "03" шілде №27 Хаттамасына сәйкес 790901304033 2019-07-03 2022-07-03
«EasyK» (Ізім Ізбасқан Сыралыұлы) ЖК г. Алматы, ул. Шашкина, д. 14 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "13" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 980904350569 2019-06-13 2020-06-13
«InterGlobal» ЖШС г. Тараз, переулок 1 Барбюса, д. 5 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 180440006513 2019-06-26 2020-06-26
«Akurat Stroy Group» ЖШС г. Тараз, переулок 1 Красина, д. 10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 171140002471 2019-06-26 2020-06-26
«Казстройэксперт» ЖШС г. Алматы, пр-т Жибек Жолы, д. 50 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 040740028283 2019-06-26 2020-06-26
«Энергокомплект» ЖШС Мангистауская обл., г. Актау, 29 мкр., д. 6, кв. 35 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 980540015771 2019-06-26 2020-06-26
«Dukat kz» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Орлыколь, д. 10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 011040000162 2019-06-26 2020-06-26
«Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба «Нұр Құтқарушы» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Арғанаты, д. 19 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 150840007808 2019-06-26 2020-06-26
«Dim Dimich & Company» ЖШС г. Тараз, ул. Толе би, д. 5 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 090240002683 2019-06-26 2020-06-26
«Единая Сервисная Служба» ЖШС г. Павлодар, ул. Лермонтова, д. 49 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "03" шілде №27 Хаттамасына сәйкес 181040033678 2019-07-03 2020-07-03
«Байдулла» (Орынбаева Кундыз Байдуллаевна) ЖК г. Шымкент, мкр.Тассай, ул. Новостройка, 1900 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "11" шілде №29 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 870405401492 2019-09-19 2022-09-19
«Mamedov R.S.» (Мамедов Расул Санжахович) ЖК Алматинская обл., г. Есік, ул. Абдиева, д. 81 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "11" шілде №29 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "23" тамыз №39 Хаттамасына сәйкес 921123300757 2019-08-23 2022-08-23
«Құрбан» (Жарылқасым Құрбан Датқабекұлы) ЖК г. Алматы, ул. Радостовца, д. 47, кв. 11 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "18" шілде №30 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" тамыз №35 Хаттамасына сәйкес 980516300692 2019-08-07 2022-08-07
«Ахметова» (Ахметова Маржан Нуржановна) ЖК г. Шымкент, мкр. Болашак, д. 1015, кв. 194 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "31" шілде №33 Хаттамасына сәйкес 560218401451 2019-07-31 2020-07-31
«Бикмухаметов» (Бикмухаметов Руслан Рафаэльевич) ЖК г. Кокшетау, ул. Шевченко, д. 131-17 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "31" шілде №33 Хаттамасына сәйкес 790308350211 2019-07-31 2020-07-31
«Восток» (Әскербек Асылбек Бейбітбекұлы) ЖК г. Нур-Султан, ул. Кордай, д. 75, кв. 175 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" тамыз №35 Хаттамасына сәйкес 900723300772 2019-08-07 2020-08-07
«Толыбаева» (Толыбаева Гульфайруз Ордабековна) ЖК г. Шымкент, ул. К.Тулеметова, д. 69/2, кв.44 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "07" тамыз №35 Хаттамасына сәйкес 840524401573 2019-08-07 2020-08-07
«Кокшесельхозпродукт» ЖШС г. Кокшетау, ул. ДСУ, д. 15 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "15" тамыз №37 Хаттамасына сәйкес 980940014410 2019-08-15 2020-08-15
«Салихов» (Салихов Мади Сарсекенович) ЖК г. Актау, мкр. 26, д. 10, кв. 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "15" тамыз №37 Хаттамасына сәйкес 901028350664 2019-08-15 2020-08-15
«Хусаинов Еркин Амагельдинович» (Хусаинов Еркин Амагельдинович) ЖК г. Актобе, ул. Тургенева, д. 64 Б, кв. 7 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "23" тамыз №39 Хаттамасына сәйкес 680520300384 2019-08-23 2020-08-23
«Кылышбаев Асадилла Абсаттарович» (Кылышбаев Асадилла Абсаттарович) ЖК Южно-Казахстанская область, Байдибекский район, с. Шаян, ул. Жандарбекова, 10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "04" қыркүйек №41 Хаттамасына сәйкес 2019-09-04 2022-09-04
«Фирма «Самгар» ЖШС г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 133А, оф. 33 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "04" қыркүйек №41 Хаттамасына сәйкес 060340022488 2019-09-04 2020-09-04
ТОО «Invest Group 2050» г. Шымкент, пр. Тауке хан, зд. 85 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "04" қыркүйек №41 Хаттамасына сәйкес 180940029134 2019-09-04 2020-09-04
«Fastinvest» (Купабаев Багдат Магданович) ЖК г. Костанай, мкр. 6, д. 2, кв. 26 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "04" қыркүйек №41 Хаттамасына сәйкес 870413350636 2019-09-04 2020-09-04
«Tastayev» (Тастаев Адилбек Мирзабекович) ЖК г. Костанай, ул. Гагарина 83 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "04" қыркүйек №41 Хаттамасына сәйкес 980523301292 2019-09-04 2020-09-04
«АстанаЭнергоСистем LTD» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, д. 40, кв. 156 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "12" қыркүйек №42 Хаттамасына сәйкес 040740007613 2019-09-12 2020-09-12
«Юкасбаева» (Юкасбаева Айдана Болатовна) ЖК г. Алматы, ул. Мамутова, д. 2/5 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 890801401181 2019-09-19 2020-09-19
ИП «Байжигитова Бакыт Артыковна» (Байжигитова Бакыт Артыковна) г. Шымкент, ул. Алимкулова, д. 4, кв. 40 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 740807402935 2019-09-19 2020-09-19
ИП «Рахатов Бауржан Жантасович» (Рахатов Бауржан Жантасович) г. Павлодар, ул. Естая, д. 83, кв. 261 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 760404300519 2019-09-19 2020-09-19
«Сыздыков Сакен Рамазанович» (Сыздыков Сакен Рамазанович) ЖК г. Павлодар, ул. Толстого, д.73 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 880210350664 2019-09-19 2020-09-19
«GAZ TECH SERVICE» ЖШС г. Кызылорда, ул. С. Торайгырова, д. 218 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 170940006619 2019-09-19 2020-09-19
«Sweet Corn» (Жұмақан Дәурен Серікұлы) ЖК г. Алматы, мкр. Айнабулак-4, д. 179, кв. 9 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 931222300300 2019-09-19 2020-09-19
«Хасенов Рифкат Каримович» (Хасенов Рифкат Каримович) ЖК г. Петропавловск, проезд Аягана Шажимбаева, д. 15, кв. 131 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "19" қыркүйуек №43 Хаттамасына сәйкес 850720350651 2019-09-19 2020-09-19
«Муса А» (Мендыбаев Аскар Мухтарович) ЖК г. Шымкент, мкр. Кайтпас, ул. Наурыз, д. 186 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "09" Қазан №47 Хаттамасына сәйкес 800717301043 2019-10-09 2020-10-09
«TENGE» (Дүйсенбаев Ерсен Қабденұлы) ЖК г. Алматы, ул. Каипова 1, кв. 53 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "09" Қазан №47 Хаттамасына сәйкес 860205300062 2019-10-09 2020-10-09
«Khan» (Калдыбек Канат Ержанұлы) ЖК г. Шымкент, мкр. Нижный Отырар, д. 10, кв. 58 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "09" Қазан №47 Хаттамасына сәйкес 970322301119 2019-10-09 2020-10-09
«ZP International» ЖШС г. Алматы, ул. Аль Фараби, д. 7, бл.4 А, оф. 53 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "09" Қазан №47 Хаттамасына сәйкес 140940009300 2019-10-09 2020-10-09
«KP Story Ingineering» ЖШС г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 57 А, 403 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес 070140010409 2019-10-28 2020-10-28
«Дюсембаев Олжас Серикович» (Дюсембаев Олжас Серикович) ЖК г. Алматы, мкр.-5, д. 32, кв. 43 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес 880229302063 2019-10-28 2020-10-28
«IT-PROFIT» ЖШС г. Шымкент, Жилой массив, Нурсат, пр. Нұр-Сұлтан, д. 10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес 190840017053 2019-10-28 2020-10-28
«Муханова Алия Нуртаевна» (Умарова Алия Нуртаевна) ЖК г. Актобе, район Астана, с. Жанаконыс, ул. Мира, 22 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес 900926451093 2019-10-28 2020-10-28
«Мирамар2030» ЖШС г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Е10, дом 4, кв.300 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес 190540025931 2019-10-28 2020-10-28
«VDO» ЖШС г. Семей, 342 квартал, д.9, НП 2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес 000640003690 2019-10-28 2020-10-28
«Ермекбаев Ернар Кенесбекович» (Ермекбаев Ернар Кенесбекович) ЖК г.Алматы, ул. Жарокова, д. 126, кв. 18 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес 880128300305 2019-10-28 2020-10-28
«NURSNAB 2050» ЖК г. Алматы, ул. Жамбыла, 151, кв. 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "28" Қазан №51 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" Қараша №55 Хаттамасына сәйкес 170240016918 2019-11-21 2022-11-22
«Горбунов Вадим Викторович» (Горбунов Вадим Викторович) ЖК г. Уральск, ул. Караша, д. 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "05" Қараша №53 Хаттамасына сәйкес 910710351193 2019-11-05 2020-11-05
«BBN 2016» ЖШС г. Семей, ул. Пос. Восточный, д.37/64 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" Қараша №55 Хаттамасына сәйкес 160640024025 2019-11-21 2020-11-21
«Бедел» (Ибраев Алибек Тулендинович) ЖК г. Нур-Султан, ул. Жубанова, д. 25. кв. 32 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "21" Қараша №55 Хаттамасына сәйкес 860701350605 2019-11-21 2020-11-21
«MAGYNA» (Дауренбекова Айнур Ауесхановна) ЖК г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 84/23 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "05" Желтоқсан №57 Хаттамасына сәйкес 830425402135 2019-12-05 2020-12-05
«Инструмент» (Костина Екатерина Ивановна) ЖК г. Петропавловск, ул. Казахстанской правды, д.120/33 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "05" Желтоқсан №57 Хаттамасына сәйкес 590904400061 2019-12-05 2020-12-05
«Микросхема» (Шотаев Еркелди Койжигитович) ЖК г. Тараз, ул. 1 пер. яблочный, д. 6/2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "05" Желтоқсан №57 Хаттамасына сәйкес 840224300171 2019-12-05 2020-12-05
«Сайдоллаева Айдана Қанышқызы» (Сайдоллаева Айдана Қанышқызы) ЖК г. Нур-Султан, ул. Кояндинский, д. 7 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "05" Желтоқсан №57 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" Желтоқсан №61 Хаттамасына сәйкес 970710450797 2019-12-26 2022-12-26
«KZ - ОтауКурылысХолдинг» ЖШС г. Актау, ул. Гагарина, д. 43 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 7) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" Желтоқсан №61 Хаттамасына сәйкес 110240009062 2019-12-26 2020-12-26
«ӘДИ» (Бердигулов Багдат Адиевич) ЖК Мангистауская обл., Мангистауский район, с. Шетпе, ул. Кызыл-Туран, д.154 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2019 жылдың "26" Желтоқсан №61 Хаттамасына сәйкес 800209302199 2019-12-26 2020-12-26
«Беркалиева Гульнар Ниязбековна» (Беркалиева Гульнар Ниязбековна) ЖК г. Алматы, пр. Гагарина 148, кв. 101 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "21" қантар №1 Хаттамасына сәйкес 530427400612 2020-01-21 2021-01-21
«Ташенов Е.А.» (Ташенов Еркебулан Абдикайрович) ЖК г. Шымкент, ЖМ Нурсат, д. 41, кв. 108 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "21" қантар №1 Хаттамасына сәйкес 871219301795 2020-01-21 2021-01-21
«Golden Water.KZ» ЖШС г. Алматы, ул. Омская, д. 108 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2011 жылдың 16 қыркүйегі №17 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелерінің 6 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "4" ақпан №2 Хаттамасына сәйкес 170740001988 2020-02-04 2021-02-04
«7 Qurlyq» (Мандхай Эльмира) ЖК г. Нур-Султан, ул. Ы. Дукенулы, д.37/1, кв. 39 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпан №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "02" наурыз№5 Хаттамасына сәйкес 860510400285 2020-03-02 2021-03-02
«Кызылжар Инвест» ЖШС г. Петпропавловск, ул. М. Ауэзова, д. 160 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпан №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "02" наурыз№5 Хаттамасына сәйкес 2020-03-02 2023-03-02
«Урустимов» (Урустимов Тимур Маратович) ЖК г. Нур-Султан, ул.188, 22/2А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпан №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "02" наурыз№5 Хаттамасына сәйкес 821007302197 2020-03-02 2021-03-02
ИП «Aqua Group» (Әділжанов Куаныш Әділжанұлы) г. Алматы, ул. С. Сембаев, 14/2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпан №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "02" наурыз№5 Хаттамасына сәйкес 920505301164 2020-03-02 2021-03-02
«Art print TRADE» ЖШС г. Нур-Султан, ул. 188, д. 24/2А, кв. 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" мамыр №17 Хаттамасына сәйкес 161140020329 2020-05-13 2021-05-13
«Khassenova» (Хасенова Когершин Бопашевна) ЖК г. Петропавловск, ул. Жамбыла. Д. 80, кв. 13 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" мамыр №17 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 631027450013 2020-07-10 2023-07-10
«Аружан» (Алпыспаев Орал Кайргельдыевич) ЖК г. Булаево, ул. Чкалова, д.80 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" мамыр №17 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 710317350187 2020-07-10 2023-07-10
«ADVANCE AST» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Абая, д. 8, кв. 205/3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" мамыр №17 Хаттамасына сәйкес 150540000384 2020-05-13 2021-05-13
«KazNetUniversal» ЖШС г. Алматы, ул. Досмухамедова, д. 71, кв. 29 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" мамыр №17 Хаттамасына сәйкес 060340002512 2020-05-13 2021-05-13
«A-DESIT» ЖШС г. Алматы, ул. Навои, д. 37, кв.189 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 170740023443 2020-06-05 2021-06-05
«RS» (Ергазин Олжас Ермекович) ЖК г.Нур-Султан, ул. Жургенова, д. 30, кв. 186 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 921118351259 2020-06-05 2021-06-05
«DIP SERVICE» (Юсупов Дамир Ильдусович) ЖК г.Нур-Султан,ул. Кенесары, д. 74, кв. 4 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 960420351116 2020-06-05 2021-06-05
«STARTCOPY» (Мухина Алла Андреевна) ЖК г. Алматы ул. Айбасова Б., д. 28, кв. 26 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 820515400493 2020-06-05 2021-06-05
«Tim&Co» (Кенджаев Тимур Серикджанович) ЖК г. Шымкент, ул. Молдагулова, д. 15 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 890914302762 2020-06-05 2021-06-05
«Битюкова Л.И.» (Битюкова Людмила Ивановна) ЖК г. Павлодар, ул. Ак.Бектурова, д. 107 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 481205400081 2020-06-05 2021-06-05
«ЕА Сервисез» (Мамунова Айнур Булатовна) ЖК г. Атырау, ул. Азаттык, д. 71, кв.70 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 890511402351 2020-06-05 2021-06-05
«Евтушенко А.В.» (Евтушенко Алёна Владимировна) ЖК Алматинская обл., Илийский р-он, с. Отеген Батыра, ул. Ауэзова, д. 3, кв. 20 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 830405400338 2020-06-05 2021-06-05
«Нурлан Илияс» (Нурлан Илияс) ЖК г. Усть-Каменогорск, ул. Сатпаева, д. 6/1,кв. 37 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 891020301083 2020-06-05 2021-06-05
«Триумф Технолоджи» ЖШС г. Семей, ул. Центральная, п. Красный Кордон, д. 117 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 101140018623 2020-06-05 2021-06-05
«IT Компания VSN» ЖШС г. Алматы, ул. Карасай Батыра, ул Клочкова, д. 178/16, кв.36 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 141240004010 2020-06-05 2021-06-05
«АБДИ ЕКОН» ЖШС г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 465/191 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 090940000967 2020-06-05 2021-06-05
«Кронус -УПП» ЖШС г. Усть-Каменогорск, ул. Менделеева, д. 10, кв.21 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 180240017753 2020-06-05 2021-06-05
«ПТ-ЮГ» ЖШС г. Шымкент, ул. Адырбекова, д. б/н «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 030640006617 2020-06-05 2021-06-05
«Uninet Central Asia» ЖШС г. Алматы. ул. Наурызбай Батыра, д. 146 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 4) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 151140005105 2020-06-05 2021-06-05
«Истыбаева Бахтикул Эсановна» (Истыбаева Бахтикул Эсановна) ЖК г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д.48/2, кв. 172 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" маусым №22 Хаттамасына сәйкес 610520499109 2020-06-05 2021-06-05
«Vipoil» (Карынбаев Биржан Балабекович) ЖК г. Шымкент, пр. Республики, д.21 А, кв. 7 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "15" қазан №47 Хаттамасына сәйкес 830923303095 2020-10-15 2023-10-15
«Global Group 2050» ЖШС г. Шымкент, Майлы Кожа, 84 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 191240009068 2020-07-10 2021-07-10
«Zaman 01» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Ы. Дукенулы, д.31, склад 26 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 180140019069 2020-07-10 2021-07-10
«ЖаСаKZ» ЖШС г. Павлодар, ул. Кустанайская, д. 99 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 140140029188 2020-07-10 2021-07-10
«ASGARD GROUP» ЖШС г. Кызылорда, ул. Конысбек Казантаев, зд. 34 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 180840009334 2020-07-10 2021-07-10
«Silk Way Petroleum» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Динмухамед Кунаев, д.10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 170940029846 2020-07-10 2021-07-10
«KZQZD» ЖШС г. Алматы, ул. Новгородская, зд. 172/2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 4) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 191240021069 2020-07-10 2021-07-10
«Studio Gauhar Amirovoi» (Амирова Гаухар Онайбаевна) ЖК г. Актау, 29 мкр., д.9, кв. 89 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес 860128400030 2020-07-10 2021-07-10
«ASSEL» (Тойшыбай Әсел Бакытбайқызы) ЖК г. Алматы, мкр. Аккент, д. 56, кв. 57 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" шілде №30 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "15" қазан №47 Хаттамасына сәйкес 950801401620 2020-10-15 2023-10-15
«AZALA Textile» ЖШС г. Шымкент, ул. Оразбаева, д.62 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" тамыз №36 Хаттамасына сәйкес 090240012482 2020-08-13 2021-08-13
«Береке СК 2030» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 69 А, кв. 29 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" тамыз №36 Хаттамасына сәйкес 180340027017 2020-08-13 2021-08-13
«STANDART SERVICE GROUP» (Стандарт Сервис Групп) ЖШС г. Атырау, ул. Аванград, д. 11 Б, блок 6, 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" тамыз №36 Хаттамасына сәйкес 110740011052 2020-08-13 2021-08-13
«Рысқалиева Қ.Х.» (Рысқалиева Құндызай Хасенқызы) ЖК г. Актобе, пр-т. Санкибай батыра, д. 28 В, К1, кв. 21 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "13" тамыз №36 Хаттамасына сәйкес 860126402363 2020-08-13 2021-08-13
«Избасарова Каршыга Бакытовна» (Избасарова Каршыга Бакытовна) ЖК г. Шымкент, мкр. Нурсат, 133 кв. 49 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "27" тамыз №39 Хаттамасына сәйкес 870322401779 2020-08-27 2021-08-27
«ЭКО БӘЙШЕШЕК» ЖШС г. Шымкент, ул. Утемисова, д.27 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "27" тамыз №39 Хаттамасына сәйкес 101240017837 2020-08-27 2021-08-27
«Орлеу» (Мещерякова Юлия Владимировна) ЖК г. Алматы, ул. Деповская, д. 6 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "27" тамыз №39 Хаттамасына сәйкес 910509402028 2020-08-27 2021-08-27
«ORLEYU TRUST» (Бегайдар Гауһар Мейрамбекқызы) ЖК Кызылординская область, с. Жанакорган, ул. Бигелдинова, д. 110 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "10" қыркүйек №43 Хаттамасына сәйкес 000612600889 2020-09-10 2021-09-10
«Smail» (Абильгазина Даяна Сериковна) ЖК г. Нур-Султан, ул. Улы Дала, д. 11/2, кв. 156 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "18" қыркүйек №44 Хаттамасына сәйкес 950907450259 2020-09-18 2021-09-18
«ATANET» ЖШС г. Алматы, Мкр. Аксай - 1, д. 18, кв. 22 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "28" қыркүйек №45 Хаттамасына сәйкес 081140016958 2020-09-28 2021-09-28
ЖК «Роот» (Роот Александр Анатольевич) г. Павлодар, ул. Торайгырова, д.79, кв. 42 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "28" қыркүйек №45 Хаттамасына сәйкес 960416350879 2020-09-28 2021-09-28
ИП «Сабдин Адем Аскарович» (Сабдин Адем Аскарович) г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, д.80 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "15" қазан №47 Хаттамасына сәйкес 930926350738 2020-10-15 2021-10-15
«Алға» (Есембеков Мирас Жамхорұлы) ЖК г. Шымкент, мкр. Тассай, ул. Новостройка, д. 1900 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "05" қараша №50 Хаттамасына сәйкес 000817501012 2020-11-05 2021-11-05
«АЙ-МАДИ» (Мырзыкешов Мадияр Адебиятович) ЖК г. Астана, ул. Доспамбет Жырау, дом 150 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "26" қараша №54 Хаттамасына сәйкес 2020-11-26 2023-11-26
«Даймонд» (Ирисбеков Алтынбек Султанович) ЖК г.Шымкент, мкр. Асар, участок 720 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "26" қараша №54 Хаттамасына сәйкес 850304399137 2020-11-26 2021-11-26
«BOLT.kz» (Исаев Марат Нартаевич) ЖК г.Шымкент, ул. Есениязова, д.50 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2020 жылдың "25" желтоқса №58 Хаттамасына сәйкес 800624301682 2020-12-25 2021-12-25
«Silkway Shift» ЖШС г. Алматы, ул. Шашкина, д. 11 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "14" қаңтар №01 Хаттамасына сәйкес 200340026025 2021-01-14 2022-01-14
«Швейная Фабрика «Прогресс» ЖШС г. Петропавловск, ул. Интернациональная, д. 2Б «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "14" қаңтар №01 Хаттамасына сәйкес 140740003285 2021-01-14 2022-01-14
«АМД» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, д. 25, оф. 06 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "04" ақпанда №5 Хаттамасына сәйкес 2021-02-04 2022-02-04
«Cellar Company» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Суйфуллина. д. 229. оф. 14 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "04" ақпанда №5 Хаттамасына сәйкес 2021-02-04 2022-02-04
«Ulzhalgas» (Насир Ұлжалғас Қайратқызы г. Алматы) ЖС г. Алматы, ул. Гоголя, 112, 9 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "18" ақпанда №7 Хаттамасына сәйкес 000105601028 2021-02-18 2022-02-18
«Болтов В.А.» (Болтов Валерий Анатольевич) ЖК г. Кокшетау, ул. МКР. Коктем. Д. 7, кв. 50 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "04" наурыз №9 Хаттамасына сәйкес 860402350061 2021-03-04 2022-03-04
«Нұрасыл» (Оразбаева Инжу Ауезхановна) ЖК г. Кызылорда, ул. Жумабаева, д. 47 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "18" наурыз №11 Хаттамасына сәйкес 2021-03-18 2022-03-18
«Suleyman» (Сарбаева Айсұлу Рашидқызы) ЖК г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 21, кв. 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "01" сәуір №13 Хаттамасына сәйкес 2021-04-01 2022-04-01
«ALEKS-ASU» ЖШС г.Актобе, ул. Братьев Жубановых. Д. 276 Б «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "01" сәуір №13 Хаттамасына сәйкес 2021-04-01 2022-04-01
«Альянс 2030» ЖШС г. Астана, ул. Е 10, д. 4, кв. 300 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "01" сәуір №13 Хаттамасына сәйкес 2021-04-01 2022-04-01
«Kalyteros» ЖШС г. Алматы, ул. Грибоедова, д. 73 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "16" сәуір №15 Хаттамасына сәйкес 2021-04-16 2022-04-16
«Гарейс-Строй» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Алматы, здание 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "16" сәуір №135Хаттамасына сәйкес 2021-04-16 2022-04-16
«PROSPEROUS FUTURE» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Кенжебека Кумисбекова, зд.12/2, кв. 31 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "16" сәуір №15 Хаттамасына сәйкес 2021-04-16 2022-04-16
«BSS KAZAKHSTAN» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Бейімбет Майлин, д. 8, н.п. 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" сәуір №16 Хаттамасына сәйкес 2021-04-22 2022-04-22
«Аманжол» (Садвакасов Бауржан Оразбекович) ЖК г. Семей, ул. Ауэзова, д. 41 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" сәуір №16 Хаттамасына сәйкес 2021-04-22 2022-04-22
«Балпан Асқар Қалелұлы» (Балпан Асқар Қалелұлы) ЖК г. Кокшетау, мкр. Сункар, д.7, кв. 14 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" сәуір №16 Хаттамасына сәйкес 2021-04-22 2022-04-22
«Крона Инвест» ЖШС г. Нур-Султан, Жилой массив, Шұбар, ул. Елубая Тайбекова, д. 61 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" сәуір №16 Хаттамасына сәйкес 2021-04-22 2022-04-22
«ITAEWON CLASS» (Абдыбай Айболат Сакенұлы) ЖК г. Алматы, ул. Шашкина, д. 36 А, кв. 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" сәуір №16 Хаттамасына сәйкес 2021-04-22 2022-04-22
«VS SERVICE» ЖШС г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 62, кв. 20 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" сәуір №17 Хаттамасына сәйкес 2021-04-29 2022-04-29
«Сотирис» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 18/1, ВП-16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" сәуір №17 Хаттамасына сәйкес 2021-04-29 2021-04-29
«DDP Service» (Кеңесбек Ернар Айдарзанұлы) ЖК Алматинская обл., с. Караой, ул. Абай, д. 115 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "26" мамыр №25 Хаттамасына сәйкес 980503301134 2021-05-26 2022-05-26
ЖК «New technoloqy» (Сұлтанғалиев Ғабит Сұлтанғалиұл) г. Кызылорда, ул. Бокейхан, д. 11А, кв. 74 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "26" мамыр №25 Хаттамасына сәйкес 891018301072 2021-05-26 2022-05-26
«Компьютерный сервис» ЖШС г. Актобе, ул. Тургенева, д. 64 Б, кв. 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "26" мамыр №25 Хаттамасына сәйкес 110240005015 2021-05-26 2022-05-26
«Рассет Форест» ЖШС г. Алматы, пр. Абая, д. 141 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "26" мамыр №25 Хаттамасына сәйкес 200240018546 2021-05-26 2022-05-26
«Delta Consultinq Group» ЖШС г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 41, оф. 214 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "26" мамыр №25 Хаттамасына сәйкес 2021-05-26 2022-05-26
«I-Konti» ЖШС Алматинская обл. Карасайский район, с. Раымбек, ул. Суюнбая, д. 134 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "10" маусым №27 Хаттамасына сәйкес 2021-06-10 2022-06-10
«Компания БН Курылыс Сервис» ЖШС г. Алматы, ул. Инженерная, д. 17 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "17" маусым №29 Хаттамасына сәйкес 2021-06-17 2022-06-17
«ПСК Строй Инвест» ЖШС г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 10, д. 22 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "17" маусым №29 Хаттамасына сәйкес 2021-06-17 2022-06-17
«KMB Group» (Каймашев Мурат Бауржанович) ЖК г. Алматы, Садоводческое товарищество "Радуга" 227 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" маусым №31 Хаттамасына сәйкес 2021-06-22 2022-06-22
«Алиева Галиябану Сырымовна» ЖК Актюбинская обл., г. Актобе, с. Каргалинское, ул. Каргалинская, 7 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" маусым №31 Хаттамасына сәйкес 2021-06-22 2022-06-22
«AZALIYA» (Мұқаш Санжар Ғабитұлы) ЖК г.Алматы. Мкр. Аккент, д. 56,57 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" маусым №31 Хаттамасына сәйкес 2021-06-22 2022-06-22
«WTS Engineering» ЖШС г. Актобе, пер. Театральный, д. 3 подпункт 5) пункта 2 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 12 февраля 2020 года № 4, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №32 от "02" июля 2021 года 2021-07-02 2022-07-02
«Рукайя» (Ғазим Сымбат Ғазимқызы) ЖК Атырауская обл., с. Миялы, ул. Ж. Измаганбетова, 9/1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "02" шілде №32 Хаттамасына сәйкес 2021-07-02 2022-07-02
ЖК «Прогресс» (Жолдас Жансейіт Аманұлы) г. Алматы, ул. Жамбылова, 175/102 подпункт 5) пункта 2 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 12 февраля 2020 года № 4, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №32 от "02" июля 2021 года «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "3" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 2022-02-03 2025-02-03
«БАЙЫС-А» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Манас, д. 22/1, оф. 67 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "07" шілде №33 Хаттамасына сәйкес 2021-07-07 2022-07-07
«BIG Service» (Абдуллаева Айсана Сапарғалиқызы) ЖК г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 181 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" шілде №36 Хаттамасына сәйкес 2021-07-22 2022-07-22
«Prota» (Анаркұл Темірлан Думанұлы) ЖК г. Алматы, ул. Грибоедова, д. 73/2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "22" шілде №36 Хаттамасына сәйкес 2021-07-22 2022-07-22
«ТНП Сервис» ЖШС г. Актобе, ул. Местпрома, д. 52 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "06" тамыз №40 Хаттамасына сәйкес 2021-08-06 2022-08-06
ЖК «IT-CUBE» (Гадыльшина Диана Ахатовна) Актобе к., Тауке Хан к, 24 у, 19 п «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "18" тамыз №42 Хаттамасына сәйкес 2021-08-18 2022-08-18
«Рыжов К.И.» ЖК (Рыжов Константин Иванович) Актау к, 6 мкр, 15 дом, 41 кв. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "18" тамыз №42 Хаттамасына сәйкес 2021-08-18 2022-08-18
«TENGE» (Дуйскенбаев Ерсен Кабденұлы) ЖК г. Алматы, Медеуский район, ул. Каипова, 1, 53 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "02" қыркүйек №46 Хаттамасына сәйкес 2021-09-02 2022-09-02
«Алгабас» (Альпеисов Канатбек Токтамысович) ЖК г. Кокшетау, мкрн. Коктем, д. 8, кв. 9 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "02" қыркүйек №46 Хаттамасына сәйкес 2021-09-02 2022-09-02
ИП «Дана-Дель» (Токтыбаева Бахыткуль Егембердиевна) г.Тараз, мкр.Каратау, д. 17 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 4) және 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "02" қыркүйек №46 Хаттамасына сәйкес 2021-09-02 2022-09-02
«FPrime» (Сисекен Ал-Абди-Джамиль Амангельдиевич) ЖК г. Атырау, ул. Алтынемел, д. 6 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "08" қыркүйек №47 Хаттамасына сәйкес 2021-09-08 2022-09-08
«Lucky» (Акмышев Куаныш Боранбаевич) ЖК г. Алматы, ул. Кыдырбекулы, д. 130, кв. 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "08" қыркүйек №47 Хаттамасына сәйкес 2021-09-08 2022-09-08
«Махабаев Тункатар Маликаждарович» (Махабаев Тункатар Маликаждарович) ЖК г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака, д. 2, кв. 82 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "08" қыркүйек №47 Хаттамасына сәйкес 2021-09-08 2022-09-08
«Горбунов Вадим Викторович» (Горбунов Вадим Викторович) ЖК г. Уральск, ул. Г. Караша, д. 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "16" қыркүйек №48 Хаттамасына сәйкес 2021-09-16 2024-09-16
«Битюков Владимир Иванович» (Битюков Владимир Иванович) ЖК г. Павлодар, ул. Ак.Бектурова, д. 75 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "23" қыркүйек №49 Хаттамасына сәйкес 2021-09-23 2022-09-23
«Батырбаев Р.А.» (Батырбаев Руслан Абылдинович) ЖК г. Нур-Султан, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "23" қыркүйек №49 Хаттамасына сәйкес 2021-09-23 2022-09-23
«AIKEN» (Жаңбырова Жәудір Еділбекқызы) ЖК г. Шымкент, мкр. Самал-3, д. 1195 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "30" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 2021-09-30 2022-09-30
«Табыс» (Есжанова Сая Абдуганиевна) ЖК г. Нур-Султан, ул. Коргалжинское шоссе, д. 5, кв. 13 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "30" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 2021-09-30 2022-09-30
«Politech trade company» ЖШС г. Алматы, ул. Толстого, д. 12 А, кв. 13 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "30" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 2021-09-30 2022-09-30
«Madi&CO» ЖШС г. Кызылорда, ул. Александр Пушкин, д. 11 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "30" қыркүйек №51 Хаттамасына сәйкес 2021-09-30 2022-09-30
«Салимбаева Л. Ж.» (Салимбаева Ляззат Жоламановна) ЖК г.Нур-Султан, ул. Мустафина, д. 15/2, кв. 10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "14" қазан №53 Хаттамасына сәйкес 2021-10-14 2022-10-14
«Гузиев М.Н.» (Гузиев Максим Николаевич) ЖК г. Актау, мкр. 15, д.53, кв. 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "14" қазан №53 Хаттамасына сәйкес 2021-10-14 2022-10-14
«Mavericks» ЖШС Шымкент қ., Сарбаздар к., 12А ҒИМАРАТ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "3" қараша №56 Хаттамасына сәйкес 2021-11-03 2022-11-03
«Батыр» ЖК (Джапсарбаева Асель Амангельдиевна)" Нур-Султан қ. Сарытогай 2А, к. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "3" қараша №56 Хаттамасына сәйкес 2021-11-03 2022-11-03
«РЕЗЕРВСНАБ Плюс» ЖШС Алматы қ., Сүйінбай д., 497 ү. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "3" қараша №56 Хаттамасына сәйкес 2020-11-03 2022-11-03
«Brent (Брент)» ЖШС г. Нур-Султан, пр. Рақымжан Қошқарбаев, зд. 1/5, оф. 303 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "02" желтоқсан №61 Хаттамасына сәйкес 2021-12-02 2022-12-02
«Fairytail» (Шотанов Мухтар Жубатаевич) ЖК Алматиская область, Карасайский район, с.Шамалган, ул. Әділбекова, д. 16, кв. 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "23" желтоқсан №66 Хаттамасына сәйкес 2021-12-23 2022-12-23
«Бүркіт» (Тажибекова Света Сансызбаева) ЖК г. Тараз. ул. Ш. Руставели, д. 69 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "23" желтоқсан №66 Хаттамасына сәйкес 2021-12-23 2022-12-23
«ТриА-Макс» ЖШС г. Тараз, ул. Зеленная, д. 24 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "30" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 2021-12-30 2022-12-30
«Полиграф-TI» ЖШС г. Нур-султан, ул. Талғат Бигелдинов, д. 10, кв. 2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2021 жылдың "30" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 2021-12-30 2022-12-30
«AYAGANOV & CO» (Аяғанов Әлібек Әбуұлы) ЖК г. НурСултан, пр. Улы Дала, д. 27 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) және 6) тармақшасындағы және Басқарма отырысының 2022 жылдың "03" қантар №03 Хаттамасына сәйкес 2022-01-20 2023-01-20
«КазМонтажСтрой» СК ЖШС г. Алматы, пр. Раыймбека, д. 217 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "03" қантар №03 Хаттамасына сәйкес 2022-01-20 2023-01-20
«Абушанова Ж.А.» (Абушанова Жупаргул Абушановна) ЖК г. Актобе, ул. Жубанова, д. 146-1, оф. 122 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "27" қантар №4 Хаттамасына сәйкес 2022-01-27 2023-01-27
«Best Business» (Онекин Батырхан Ерланович) ЖК г. Алматы, ул. Клочкова, д. 83, кв. 23 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "3" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 2022-02-03 2023-02-03
«АБАС» (Шаукенбаев Асхат Касымович) ЖК г. Кызылорда, мкр. Коктебе 10/12 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "3" ақпан №6 Хаттамасына сәйкес 2022-02-03 2023-02-03
«Алим Логистикс» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, д. 3, н.п. 4 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "3" наурыз №12 Хаттамасына сәйкес 2022-03-03 2023-03-03
«BK GROUP ASTANA» ЖШС г. Нур-Султан, ул. Ақмешіт, д. 11 кв. 310 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "3" наурыз №12 Хаттамасына сәйкес 2022-03-03 2023-03-03
«ТрансСлифт Восток Сервис» ЖШС г. Нур_Султан, ул. Кенесары, зд. 40, н.п. 70 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "3" наурыз №12 Хаттамасына сәйкес 2022-03-03 2023-03-03
«ДиАмон» ЖШС г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, зд. 61/3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "4" наурыз №13 Хаттамасына сәйкес 2022-03-04 2023-03-04
«Tandau Finance» ЖШС г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д.8/1, н.п. 3 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "17" наурыз №14 Хаттамасына сәйкес 2022-03-17 2023-03-17
«Дарьян» (Ауезов Мухтар Маратович) ЖК г. Нур-Султан, мкр. Молодежный, д. 22, кв. 23 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "17" наурыз №14 Хаттамасына сәйкес 2022-03-17 2023-03-17
«POSTNET 24» (ПОСТНЭТ 24) ЖШС г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "17" наурыз №14 Хаттамасына сәйкес 2022-03-17 2023-03-17
ТОО «System Service KZ» г. Нур-Султан, ул. Московская, д. 38/1, кв. 74 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "17" наурыз №14 Хаттамасына сәйкес 2022-03-17 2023-03-17
«Жансая LTD» ЖШС Атырауская обл., с. Еркинкала, ул. №1, д. 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "17" наурыз №14 Хаттамасына сәйкес 2022-03-17 2023-03-17
«Қуаныш Талғат Мұратбекұлы» (Қуаныш Талғат Мұратбекұлы) ЖК г. Алматы, пр. Раыймбека, д. 481/1, кв. 34 подпункт 1) пункта 2 Правил формирования и ведения Реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных решением Правления АОО от 12 февраля 2020 года № 4, протокол заседания Правления АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" №17 от "14" апрель 2022 года. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "13" мамыр №21 Хаттамасына сәйкес 2022-05-13 2025-05-13
«Кокшетау Инвест» ЖШС Кокшетау к, Малика Габдуллина к, 40у, н.п. 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "14" сәуір №17 Хаттамасына сәйкес 2022-04-14 2023-04-14
«Набиева Асель Турашевна» (Набиева Асель Турашевна) ЖК Нур-Султан к, Касыма Кайсенова к, 6у, 136п «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "14" сәуір №17 Хаттамасына сәйкес 2022-04-14 2023-04-14
«Treadstone Montaqe Systems» ЖШС г. Актау, мкр. 14, д. 47, кв. 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 4) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "13" мамыр №21 Хаттамасына сәйкес 2022-05-13 2023-05-13
«Ғибрат» (Туресаев Мирас Маратович) ЖК г. Уральск, ул. Гумар Караш, д.6, кв. 2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "13" мамыр №21 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "05" шілде №29 Хаттамасына сәйкес 2022-07-05 2025-07-05
«Hi Tech Kazakhstan» ЖШС г. Нур-Султан, микрорайон 5, д. 28, кв. 52 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "26" мамыр №23 Хаттамасына сәйкес 2022-05-26 2023-05-26
«Perfect IT Solutions» ЖШС г. Нур-Султан, ул. 38, д. 30/3, кв. 104 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 4) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "09" маусым №25 Хаттамасына сәйкес 2022-06-09 2023-06-09
«BAYKENZHE» ЖШС г. Алматы, мкр. Тастыбулак, Садоводческое товаришество Алмалы, д. 3А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "09" маусым №25 Хаттамасына сәйкес 2022-06-09 2023-06-09
«Balpan» (Балпанова Толганай Сергазыевна) ЖК г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 179 А, офис 202 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "24" маусым №28 Хаттамасына сәйкес «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "05" шілде №29 Хаттамасына сәйкес 2022-07-05 2025-07-05
«Aturau IT products» (Алипова Анар Бауыржановна) ЖК г. Атырау, мкр. Береке, 14-36 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "24" маусым №28 Хаттамасына сәйкес 2022-06-24 2023-06-24
«АИАС строй Сервис» ЖШС г. Уральск, Садоводческое товарищество "Строитель", д. 7 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "05" шілде №29 Хаттамасына сәйкес 2022-07-05 2023-07-05
«Строй Zapad» ЖШС г. Атырау, ул. Мұса Баймұханов, строение 45 /А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 4) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "05" шілде №29 Хаттамасына сәйкес 2022-07-05 2023-07-05
«Life GB» ЖШС г. Тараз, Массив Арай, ул. Домалак Ана, д. 29 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "05" шілде №29 Хаттамасына сәйкес 2022-07-05 2023-07-05
«Қуанышұлы Мұратбек» (Қуанышұлы Мұратбек) ЖШС г. Алматы, ул. Райымбека, д. 481/1, кв. 34 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "05" шілде №29 Хаттамасына сәйкес 2022-07-05 2023-07-05
«Grand» (Хасенов Рустам Каримович) ЖК г. Петропавловск, ул. Гастело, д. 36. кв. 58 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "11" шілде №31 Хаттамасына сәйкес 2022-07-11 2023-07-11
«OLJA» (Шокиров Олжас Нурахимович) ЖК Карагандинская область, г.Караганда, степной 2, 24, 102 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "11" шілде №31 Хаттамасына сәйкес 2022-07-11 2023-07-11
«Askar express» (Есимбеков Галымжан Бейсенбекович) ЖК г. Шымкент, мкр. Тассай, ул. Новостройка, д. 1900 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "20" шілде №32 Хаттамасына сәйкес 2022-07-20 2023-07-20
«ProSecurity» ЖШС г. Уральск, ул. Аубакир Кердери, д. 125, н.п. 32 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "20" шілде №32 Хаттамасына сәйкес 2022-07-20 2023-07-20
«W.K.A GROUP» (Әбу Шыңғыс Құдайбергенұлы) ЖК г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 175 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "01" тамыз №34 Хаттамасына сәйкес 2022-08-01 2023-08-01
«Mirquurius Trade Group» ЖШС г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 55/1, кв. 82 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "04" тамыз №36 Хаттамасына сәйкес 2022-08-04 2023-08-04
«WALL VENT CAPITAL» ЖШС г. Алматы, мкр. Аккент, д. 56, кв. 57 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "11" тамыз №38 Хаттамасына сәйкес 2022-08-11 2023-08-11
«Ай Аз Холод» (Жумагулов Амангельды Тулеубаевич) ЖК г. Нур-Султан, ул. Аксункар, 13 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "11" тамыз №38 Хаттамасына сәйкес 2022-08-11 2023-08-11
«QUANTUM» (Шалов Ергали Кудайбергенулы) ЖК г. Шымкент, ул. Еримбетова, д. 28/5 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "17" тамыз №40 Хаттамасына сәйкес 2022-08-17 2023-08-17
«BEKART TRADE» ЖШС г. Шымкент, ул. Гагарина, д. 26, кв. 41 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "25" тамыз №41 Хаттамасына сәйкес 2022-08-25 2023-08-25
«XFinity Solutions» ЖШС г. Алматы, пр. Аль-Фараби. Д. 17, н.п. 813 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "25" тамыз №41 Хаттамасына сәйкес 2022-08-25 2023-08-25
«Adancom» ЖШС г. Нур-Султан, Шоссе Коргалжын, д. 110, н.п. 14 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "25" тамыз №41 Хаттамасына сәйкес 2022-08-25 2023-08-25
«Альфа Сервис» ЖШС г. Актау, мкр. 6, д. 35, кв. 47 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 4) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "25" тамыз №41 Хаттамасына сәйкес 2022-08-25 2023-08-25
«ББС Строй» ЖШС г. Кызылорда, пр. Астана, д. 99 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "25" тамыз №41 Хаттамасына сәйкес 2022-08-25 2023-08-25
«Зевс Энерго» ЖШС г. Нур-Султан, Жилой массив, Юго-Восток (правая сторона), ул. Айнакөл, д. 44 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "08" қыркүйек №44 Хаттамасына сәйкес 2022-09-07 2023-09-07
«ALEKS-ASU» ЖШС г. Актобе, ул. Братьев Жубановых. Д. 276 Б «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "15" қыркүйек №45 Хаттамасына сәйкес 110940014490 2022-09-15 2025-09-15
«MK Group Company» ЖШС г. Петропавловск, ул. Им. Ч. Валиханова, д.9 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "15" қыркүйек №45 Хаттамасына сәйкес. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) және 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "24" қараша №60 Хаттамасына сәйкес 2022-11-24 2025-11-24
«Бакрамбекк» (Бакрамбекк Кұрбанәлі Ғалымжанұлы) ЖК г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 48, кв. 56 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "15" қыркүйек №45 Хаттамасына сәйкес 2022-09-15 2023-09-15
«СК-ЛИРА» ЖШС г. Кызылорда, ул. Ораз Исаев, д. 62 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "29" қыркүйек №48 Хаттамасына сәйкес. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "10" қазан №51 Хаттамасына сәйкес 2022-10-13 2025-10-13
«ЛЮКСОР Сервис» ЖШС г. Тараз, Массив 1 Родничок, переулок 1Рыночный, д. 19 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "29" қыркүйек №48 Хаттамасына сәйкес 2022-09-29 2023-09-29
«ШамДан» ЖШС г. Астана, ул. Амангелді Иманова, зд. 19 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "20" қазан №53 Хаттамасына сәйкес 2022-10-20 2023-10-20
«Давыдова Мира Анатольевна» (Давыдова Мира Анатольевна) ЖК г. Алматы, мкр. Керемет, д. 5, К19, 141 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "02" қараша №55 Хаттамасына сәйкес 2022-11-02 2023-11-02
«ГлобалКоммуникейшинСолюшин» ЖШС г. Астана, пр. Райымбека, д. 348, оф. 10 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "10" қараша №57 Хаттамасына сәйкес 2022-11-10 2023-11-10
«Жомарт» (Елгелды Жомарт Шахмұратұлы) ЖК г. Алматы, мкр. Аккент, д. 56, кв. 57 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағының 6) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "17" қараша №59 Хаттамасына сәйкес 2022-11-17 2023-11-17
«Болатбекұлы Алмас» (Болатбекұлы Алмас) г. Алматы, пр. Райымбек, д. 481/1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "01" желтоқсан №61 Хаттамасына сәйкес. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "22" желтоқсан №65 Хаттамасына сәйкес 2022-12-22 2025-12-22
«Батыр Секьюрити Астана» ЖШС г. Астана, пр. Богенбай батыра, д. 18, 6-6 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "09" желтоқсан №62 Хаттамасына сәйкес 2022-12-09 2023-12-09
«АСТ Телеком» ЖШС г. Астана, пр. Нұрғиса Тілендиева, д. 16/1, оф. 12 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 4) тармақшасына және Басқарма отырысының 2022 жылдың "29" желтоқсан №67 Хаттамасына сәйкес 2022-12-29 2023-12-29
«Кабдулгалимов Нурлан Утегенович» (Кабдулгалимов Нурлан Утегенович) ЖК г. Астана, пр. Рақымжан Қошкарбаев, д. 10, кв. 1007 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "01" ақпан №05 Хаттамасына сәйкес 2023-02-01 2024-02-01
«NS Kuzet» ЖШС Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с. Курчум, ул.Бунтовских, строение 19 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "16" наурыз №9 Хаттамасына сәйкес 2023-03-16 2024-03-15
«Олжа+С» (Әлмұрат Олжас Серікұлы) ЖК Кызылординская обл. с. Муратбаев, ул. Қ. Таскенов, д. 48 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "16" наурыз №9 Хаттамасына сәйкес 2023-03-16 2024-03-16
«Многопрофильная компания C&D Business» ЖШС г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Садовникова, д. 112 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "16" наурыз №9 Хаттамасына сәйкес 2023-03-16 2024-03-16
«Канафина Г. С.», (Канафина Гульнар Сагындыковна) ЖК г. Павлодар, ул. Лесная, д. 10, кв. 46 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "28" наурыз №11 Хаттамасына сәйкес 2023-03-28 2024-03-28
«YELNUR HOLDING» ЖШС г. Алматы, Ауэзовский район, мрк. Аксай-5, зд. 25, кв. 250 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "28" наурыз №11 Хаттамасына сәйкес 2023-03-28 2024-03-28
«Касимов» (Касимов Нурбол Шакирханович) ЖК Туркестанская обл., Жетысайский район, с. Асыката, ул. Аль-Фараби, б/н «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "14" сәуір №15 Хаттамасына сәйкес 2023-04-14 2024-04-14
«Промбезтехнологии» ЖШС г. Кокшетау, мкр. Юбилейный, д. 2 А «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "14" сәуір №15 Хаттамасына сәйкес 2023-04-14 2024-04-14
«RICH» (Нарчаева Дилноза Абдуманнаповна) ЖК г. Астана, Жилой Массив Казахский аул, Караөткел (правая сторона жилого массива Юго-Восток), ул. Аманат, д. 30, кв.1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 2) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "14" сәуір №15 Хаттамасына сәйкес 2023-04-14 2024-04-14
«Темірғалиева» (Темірғалиева Хамида Жасұланқызы) ЖК Актюбинская об-ласть, Мартукский район, с. Сарыжар, ул. Жана Коныс, д. 48 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "14" сәуір №15 Хаттамасына сәйкес 2023-04-14 2024-04-14
«Батырхан» (Батырхан Куаныш Еркінбекұлы) ЖК Туркестанская обл. Шардаринский р-н, г.Шардара, ул. Ынтымак, 139 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 1) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "05" мамыр №19 Хаттамасына сәйкес 2023-05-05 2024-05-05
«Алмаз» (Арыстанова Асель Давлетжановна) ЖК г. Атырау, мкр. Гаухар Тас, д. 17, кв. 1 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "05" мамыр №19 Хаттамасына сәйкес 2023-05-05 2024-05-05
«Компания Имарт» ЖШС г. Астана, ул. Алексей Петров, д. 28/1, кв. 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "05" мамыр №19 Хаттамасына сәйкес 2023-05-05 2024-05-05
«Capital Central City» ЖШС г. Актобе, ул. Богенбай Батыра, ул. 155, корпус 3, кв. 6 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "05" мамыр №19 Хаттамасына сәйкес 2023-05-05 2024-05-05
«Sary Arqa» (Ауезов Марат Нажмиденович) ЖК г. Алматы, ул. Толе би, д. 273/5, кв. 38 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "11" мамыр №20 Хаттамасына сәйкес 2023-05-11 2024-05-11
ТОО «Компьютрный Сервис» г. Актобе, ул. Тургенова, д. 64Б, кв. 25 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "11" мамыр №20 Хаттамасына сәйкес 2023-05-11 2024-05-11
«Плюсмикро Петропавловск» :IC г. Петропавловск, ул. Абая, д. 84 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 3) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "02" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 2023-06-02 2026-06-02
«FORCE» (Нуридин Мұхтархан Баймаханұлы) ЖК г. Алматы, ул. Шашкина, д. 2, кв. 56 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "02" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 2023-06-02 2024-06-02
«BK Синтез» ЖШС г. Усть-Каменогорск, пр. Шәкәрім, д. 5/2 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "02" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 2023-06-02 2024-06-02
«Дисюпов Саят Русланович» (Дисюпов Саят Русланович) ЖК г. Семей, ул. Юность, д. 10/1, кв. 16 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 2020 жылдың 12 ақпанда №4 Басқарма шешімімен бекітілген жосықсыз қатысушылар Бырыңғай тізімін қалыптастыру (жасау) мен жүргізу Ережелеріінің 2 тармағы 5) тармақшасына және Басқарма отырысының 2023 жылдың "02" маусым №24 Хаттамасына сәйкес 2023-06-02 2024-06-02