Нормативтік құқықтық құжаттар

Нормативтік құқықтық актілер


1. Критериалды бағалаудың моделі, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімімен 2016 жылдың 15 тамызында бекітілген (№ 39 хаттама).

2. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы оқушыларының оқу жетістіктерін сыртқы бағалау моделі, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімімен 2014 жылдың 28 тамызында бекітілген (№ 40 хаттама).

3. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау саясаты, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімімен 2016 жылдың 15 тамызында бекітілген (№ 39 хаттама).

4. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 1-5, 7-9 сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау ережесі, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімімен 2016 жылдың 15 тамызында бекітілген (№ 39 хаттама).

5. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 10-12 сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау ережесі, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімімен 2015 жылдың 27 тамызында бекітілген (№ 43 хаттама).

6. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы оқушыларының оқу жетістіктерін сыртқы бағалау ережесі, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқарма шешімімен 2015 жылдың 12 қарашасында  бекітілген (№ 56 хаттама).

7. Назарбаев Зияткерлік мектептері мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық. (жетілдірілген критериалды бағалау жүйесін жүзеге асыру аясында).

8. Ата-аналарға арналған ақпарат.  Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау.

9. Оқушыларға арналған ақпарат. Критериалды бағалау.


Қаралым: 13146
Жарияланған: 25 Тамыз