Білім беру бағдарламалары орталығы

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының "Білім беру бағдарламалары орталығы" филиалына келесі мамандар қажет


 "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының "Білім беру бағдарламалары орталығы" филиалына келесі мамандар қажет:

1. Жаратылыстану-математика бағытындағы пәндер бөлімінің ("Физика" пәні бойынша) аға менеджері.

Үміткерге қойылатын талаптар:

1)    педагогика бойынша жоғары білім;

2)    3 жылдан кем емес (педагогикалық) кәсіби өтіл немесе магистр дәрежесінің болуы;

3)    мемлекеттік тілді/ немесе орыс тілін (міндетті түрде) білу, ағылшын тілін білу (абзал).

Лауазымдық міндеттер:

1)    оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын, оқулықтарды әзірлеуге, жетілдіруге қатысу;

2)    оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларының апробациясы мен сараптамасын өткізу;

3)    оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу-әдістемелік құралдар мен оқу әдебиетінің оқу бағдарламасы мен жоспарларының мазмұнына сәйкестігі бойынша дербес сараптама жұмысын жүргізу;

4)    оқу-әдістемелік және зерттеу жұмыстары бойынша шетелдік және қазақстандық озық тәжірибені зерттеу, жалпылау және тарату;

5)    оқу бағдарламаларын әзірлеушілерге арналған онлайн конференцияларды, тренингтер мен семинарларды ұйымдастыру.

Құзыреттіліктер:

1)    оқуға қабілеттілік пен өз-өзін жетілдіруге деген ынта;

2)    сауатты қарым-қатынас жүргізу бойынша дағды;

3)    нәтижеге бағыттылық, өршіл мақсаттарға қол жеткізуге тырысу; мәселені шешудің тиімді жолдарын табу;

4)    топта жұмыс істей алу қабілеті.

 

2. Жаратылыстану-математика бағытындағы пәндер бөлімінің ("География" пәні бойынша) аға менеджері.

Үміткерге қойылатын талаптар:

1)    педагогика бойынша жоғары білім;

2)    3 жылдан кем емес (педагогикалық) кәсіби өтіл немесе магистр дәрежесінің болуы;

3)    мемлекеттік тілді/ немесе орыс тілін (міндетті түрде) білу, ағылшын тілін білу (абзал).

Лауазымдық міндеттер:

1)    оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын, оқулықтарды әзірлеуге, жетілдіруге қатысу;

2)    оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларының апробациясы мен сараптамасын өткізу;

3)    оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу-әдістемелік құралдар мен оқу әдебиетінің оқу бағдарламасы мен жоспарларының мазмұнына сәйкестігі бойынша дербес сараптама жұмысын жүргізу;

4)    оқу-әдістемелік және зерттеу жұмыстары бойынша шетелдік және қазақстандық озық тәжірибені зерттеу, жалпылау және тарату;

5)    оқу бағдарламаларын әзірлеушілерге арналған онлайн конференцияларды, тренингтер мен семинарларды ұйымдастыру.

Құзыреттіліктер:

1)    оқуға қабілеттілік пен өз-өзін жетілдіруге деген ынта;

2)    сауатты қарым-қатынас жүргізу бойынша дағды;

3)    нәтижеге бағыттылық, өршіл мақсаттарға қол жеткізуге тырысу; мәселені шешудің тиімді жолдарын табу;

4)    топта жұмыс істей алу қабілеті.

 

3. Жаратылыстану-математика бағытындағы пәндер бөлімінің ("Биология" пәні бойынша) аға менеджері.

Үміткерге қойылатын талаптар:

1)    педагогика бойынша жоғары білім;

2)    3 жылдан кем емес (педагогикалық) кәсіби өтіл немесе магистр дәрежесінің болуы;

3)    мемлекеттік тілді/ немесе орыс тілін (міндетті түрде) білу, ағылшын тілін білу (абзал).

Лауазымдық міндеттер:

1)    оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын, оқулықтарды әзірлеуге, жетілдіруге қатысу;

2)    оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларының апробациясы мен сараптамасын өткізу;

3)    оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу-әдістемелік құралдар мен оқу әдебиетінің оқу бағдарламасы мен жоспарларының мазмұнына сәйкестігі бойынша дербес сараптама жұмысын жүргізу;

4)    оқу-әдістемелік және зерттеу жұмыстары бойынша шетелдік және қазақстандық озық тәжірибені зерттеу, жалпылау және тарату;

5)    оқу бағдарламаларын әзірлеушілерге арналған онлайн конференцияларды, тренингтер мен семинарларды ұйымдастыру.

Құзыреттіліктер:

1)    оқуға қабілеттілік пен өз-өзін жетілдіруге деген ынта;

2)    сауатты қарым-қатынас жүргізу бойынша дағды;

3)    нәтижеге бағыттылық, өршіл мақсаттарға қол жеткізуге тырысу; мәселені шешудің тиімді жолдарын табу;

4)    топта жұмыс істей алу қабілеті.

 

4. Редакциялық бөлімнің аға менеджері

Үміткерге қойылатын талаптар

1) жоғары (кәсіби) білім;

2) жалпы жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс;

3) мемлекеттік тілді және/немесе орыс тілін (міндетті түрде) білу, ағылшын тілін білу (абзал).

Лауазымдық міндеттер

1) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің түпнұсқасын өңдеу;

2) ұсынылған материалдың кешенділігін тексеру;

3) оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, оқу бағдарламаларының пән бойынша талаптарына, сондай-ақ оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне сәйкестігін тексеру;

4) ұсынылған дәйексөздер мен сандық деректердің  дұрыс жазылғандығын қайнар көзден тексеру; есімдердің, ғылыми-техникалық терминдердің, өлшем бірліктердің дұрыс қолданылып, жазылғандығын; кесте, сілтеме, формуланың дұрыс рәсімделгенін, библиографиялық сипаттаманың толықтығын, баспаның анықтамалық аппаратының рәсімделуін, берілген символдардың стандарттармен бекітілген немесе ғылыми және нормативтік әдебиетте қабылданған белгілерге сәйкестігін тексеру;

5) көркем бейнелік материалдарды қарастыру;

Құзыреттіліктер:

1)    оқуға қабілеттілік пен өз-өзін жетілдіруге деген ынта;

2)    сауатты қарым-қатынас жүргізу бойынша дағды;

3)    нәтижеге бағыттылық, өршіл мақсаттарға қол жеткізуге тырысу; мәселені шешудің тиімді жолдарын табу;

4)    топта жұмыс істей алу қабілеті.

 

5. Дизайн және баспаалды даярлық бөлімінің аға менеджері

Үміткерге қойылатын талаптар

1) жоғары кәсіби білім;

2) 3 жылдан кем емес кәсіби өтіл немесе магистр дәрежесінің болуы;

3) мемлекеттік тілді және/немесе орыс тілін (міндетті түрде) білу, ағылшын тілін білу (абзал).

Лауазымдық міндеттер

1) көркемдік өңдеу және оқулықты, постерлерді көркемдеп безендіру;

2) күрделілігі әртүрлі иллюстрацияларды жасап шығару;

3) баспаның көркем безендірілуін макеттеу;

4) баспа мен полиграфиялық бұйымдарды көркемдеп безендіру жобаларын әзірлеу;

5) эскиздерді әзірлеу және баспасөз басылымын көркемдеп безендіру жұмыстарын орындау;

6) көркемдеп безендіру жұмыстарын сапалы және уақытылы орындау.

Құзыреттіліктер:

1)    оқуға қабілеттілік пен өз-өзін жетілдіруге деген ынта;

2)    сауатты қарым-қатынас жүргізу бойынша дағды;

3)    нәтижеге бағыттылық, өршіл мақсаттарға қол жеткізуге тырысу; мәселені шешудің тиімді жолдарын табу;

4)    топта жұмыс істей алу қабілеті.

 

Байланыс:

Астана қаласы, 31-көше, 37а үй

телефон: 7 7177 7172 235757

[email protected]

 


Қаралым: 475